Theo chế độ tại Khoản 1, Điều 2 Luật Công hội chứng 2014 thì công triệu chứng được hiểu:

Là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hòa hợp pháp của đúng theo đồng, giao dịch thanh toán dân sự khác bằng văn bạn dạng (sau đây call là đúng theo đồng, giao dịch), tính chính xác, phù hợp pháp, không trái đạo đức nghề nghiệp xã hội của bản dịch giấy tờ, văn phiên bản từ tiếng Việt sang trọng tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang giờ Việt (sau đây điện thoại tư vấn là bản dịch) mà lại theo phương pháp của lao lý phải công triệu chứng hoặc cá nhân, tổ chức triển khai tự nguyện yêu cầu công chứng.

Chứng thực được gọi cơ bản là việc địa thế căn cứ vào bản chính để bệnh thực bạn dạng sao là đúng với bạn dạng chính, được quy định chi tiết tại Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP .

Văn bạn dạng hướng dẫn về công chứng:

*

– Bộ giải pháp dân sự 2015;

– Luật Công chứng 2014;

– Nghị định 29/2015/NĐ-CP chi tiết luật Công chứng;

–Văn bạn dạng hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật công chứng;

– Thông tư 06/2015/TT-BTP hướng dẫn một số điều giải pháp Công chứng;

– Thông bốn 04/2015/TT-BTP về cộng sự hành nghề Công chứng;

– Thông tư liên tịch 257/2016/TT-BTC về mức giá công chứng, bệnh thực;

– Thông bốn 111/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông thư 257/2016/TT-BTC;

– Luật 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của 11 hiện tượng có tương quan đến quy hoạch;

–Thông bốn 11/2012/TT-BTP ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp hành nghề công chứng

– Thông thư 257/2016/TT-BTC Quy định nấc thu, cơ chế thu, nộp, quản ngại lý, thực hiện phí công chứng; phí hội chứng thực; phí thẩm định và đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định và đánh giá điều kiện vận động văn chống công chứng; lệ phí cung cấp thẻ công triệu chứng viên;

Văn bản hướng dẫn về hội chứng thực:

*

– Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp phiên bản sao từ sổ gốc, bệnh thực bạn dạng sao từ bạn dạng chính, xác thực chữ ký và xác nhận hợp đồng, giao dịch;

– Công văn 1352/HTQTCT-CT triển khai thực hiện Nghị định 23/2015/NĐ-CP

– Nghị định 20/2015/TT-BTP quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một trong những điều của Thông thư 257/2016/TT-BTC;

– Thông bốn 17/2014/TT-BTTTT Thông bốn Quy Định Chế Độ báo cáo Về Hoạt Động chứng thực Chữ ký Số

– Thông tứ 226/2016/TT-BTC điều khoản mức thu, chính sách thu, nộp, làm chủ và thực hiện phí hội chứng thực;

Nguồn tham khảo: danluat.thuvienphapluat.vn (Thư viện pháp luật)

Thông tin mang ý nghĩa chất tham khảo, sung sướng truy cập mối cung cấp tin khi thực hiện trong trích dẫn pháp lý.