Mẫu Biên Bản Bàn Giao Thủ Quỹ Tiền Mặt, Mẫu Biên Bản Bàn Giao Quỹ Tiền Mặt

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt là một trong những biểu mẫu quen thuộc đối với kế toán các doanh nghiệp. Vậy biên bản bàn giao quỹ tiền mặt là gì? Cách viết mẫu biên bản này như thế nào? Tất cả những vấn đề trên sẽ được giải đáp chi tiết ở bài viết dưới đây.

Đang xem: Mẫu biên bản bàn giao thủ quỹ

*

3. Lưu ý khi trình bày biên bản bàn giao quỹ tiền mặt

Bàn giao tiền mặt là vấn đề quan trọng, nhạy cảm và dễ phát sinh tranh chấp. Do đó trong quá trình lập biên bản bàn giao, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề dưới đây:

Khi lập biên bản giao nhận tiền mặt cần điền đầy đủ, chính xác các thông tin của bên nhận, bên giao để lấy căn cứ đối chiếu khi phát sinh tranh chấp.Ghi rõ đầy đủ số tiền bằng số và bằng chữ theo đúng số tiền hai bên giao nhận với nhau. Nội dung này không được phép tẩy xóa hoặc gạch số ở phần ghi số tiền để đảm bảo thể hiện đúng số tiền giao nhận.Mẫu biên bản cần có đầy đủ chữ ký của hai bên, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.Doanh nghiệp cần lưu ý không sử dụng các từ nhiều nghĩa, tránh gây hiểu lầm khi lập biên bản. Đặc biệt, không nên dùng từ địa phương gây khó hiểu và giảm tính chuyên nghiệp của mẫu biên bản.

4. Tải mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt 

Dưới đây là một số mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt, doanh nghiệp có thể tham khảo để áp dụng với doanh nghiệp mình.

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ TIỀN MẶT

Thời gian bàn giao: từ ngày …… /……. /20… đến ngày ……. /…….. /20… (Ghi rõ thời gian bàn giao)

BÊN GIAO:

Ông/ Bà: …….. Bộ Phận: ……. (ghi tên của chủ thể tiến hành bàn giao)

BÊN NHẬN:

Ông/ Bà: …….. Bộ Phận: …… (ghi tên chủ thể nhận tiền )

NỘI DUNG BÀN GIAO

TIỀN QUỸ

STT Loại tiền SL Thành tiền Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8 Tổng cộng
9 Bằng chữ: …. (Ghi tổng cộng trị giá tiền mặt bàn giao)

BÀN GIAO KHÁC

……….(ghi tài sản, công cụ, vật bàn giao khác)

Biên Bản được lập thành 3 bản, bên giao giữ 1 bản, bên nhận giữ 1 bản và 1 bản lưu tại văn phòng Công ty.

DUYỆT PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ

(ký tên)

BÊN NHẬN

(ký tên)

BÊN GIAO

(ký tên)

Mẫu 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ TIỀN MẶT

Hôm nay, ngày…..tháng….năm……… tại ……Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A):

Ông/bà:…… (Ghi theo Giấy Khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân) 

Số chứng minh thư: …….. Ngày cấp: …….Nơi cấp: ….(Ghi theo Chứng minh nhân dân)

Hộ khẩu thường trú: ……(ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, ghi rõ thôn/ xóm, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

Chỗ ở hiện tại:….. (ghi địa chỉ nơi cá nhân đang sinh sống, cũng ghi rõ ghi rõ thôn/ xóm, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B):

Ông (Bà):…….(Ghi theo Giấy Khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân) 

Số chứng minh thư: …….. Ngày cấp: ……..Nơi cấp: ….. (Ghi theo Chứng minh nhân dân)

Hộ khẩu thường trú: ….(ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, ghi rõ thôn/ xóm, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

Chỗ ở hiện tại:…..(ghi địa chỉ nơi cá nhân đang sinh sống, cũng ghi rõ ghi rõ thôn/ xóm, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

Căn cứ vào biên bản thoả thuận về việc phân chia tài sản số:….được lập ngày…..tháng…..năm… tại …. Ông/Bà: ….

Xem thêm: Mẫu File Quản Lý Khách Hàng Bằng Excel Chuyên Nghiệp, Mẫu File Quản Lý Khách Hàng Bằng Excel

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là: …….VNĐ (viết bằng chữ:…..).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, khiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

BÊN GIAO TIỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN TIỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên Tôi là:….(Ghi theo Giấy Khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân) 

Số chứng minh nhân dân: …. Ngày cấp: …..Nơi cấp: ….. (Ghi theo Chứng minh nhân dân)

Hộ khẩu thường trú: …..(ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, ghi rõ thôn/ xóm, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

Chỗ ở hiện tại:….(ghi địa chỉ nơi cá nhân đang sinh sống, cũng ghi rõ ghi rõ thôn/ xóm, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…….. (Viết bằng chữ:….. ) theo thỏa thuận .

Xem thêm: Đoạn Văn Miêu Tả Phòng Ngủ Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn (8 Mẫu), Miêu Tả Phòng Ngủ Bằng Tiếng Anh

(Ký và ghi rõ họ tên)

TẢI NGAY MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ TIỀN MẶT

Trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện, doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư công cụ quản lý tài chính, kế toán để tối ưu công tác quản lý và nâng cao năng suất lao động của đội ngũ. Một trong những phần mềm kế toán được hơn 170.000 doanh nghiệp Việt tin dùng hiện nay chính là Phần mềm kế toán online upes2.edu.vn upes2.edu.vn. Với những tiện ích và tính năng ưu việt, phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp:

Đầy đủ 18 nghiệp vụ kế toán – Kho, Công nợ, Lương, Thuế… đáp ứng yêu cầu của mọi loại hình doanh nghiệp, mọi lĩnh vực hoạt động.Đơn giản hóa các nghiệp vụ phức tạp – Tính giá thành, quản lý kho chi tiết đến từng kho, mã hàng…, theo dõi khấu hao, lập BCTC hoàn toàn tự động. Lập chứng từ tự động từ hóa đơn điện tử để hạch toán, ghi sổ – giúp giảm hoàn toàn thời gian nhập liệu thủ công và đảm bảo tính chính xác.Kết nối với hệ thống Ngân hàng điện tử, Tổng cục Thuế, Chữ ký số…- giúp kế toán đồng bộ dữ liệu, xử lý công việc tại chỗ nhanh, gọn, nhẹLập báo cáo quản trị kịp thời – Chủ doanh nghiệp luôn nắm được tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của đơn vị mình tức thời ngay trên smartphone

Tham khảo ngay phần mềm kế toán online upes2.edu.vn upes2.edu.vn để công tác kế toán hiệu quả hơn.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *