Công trình :…………………………………………………………………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Mẫu biên bản thay đổi thiết kế

Hạng mục :……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm :………………………………………………………………………………………………………………………………

CÁC BÊN THAM DỰ:

– Đại diện nhà đầu tư: …………………………….……………………………………………….…

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

– Đại diện đối chọi vị xây dựng : …………………………………………….………………………….…

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

– Đại diện đối kháng vị tư vấn giám sát: …………………………….………………………….…………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

– Đại diện bên thầu xây lắp: ………………………………………….………………….……………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

 

SAU khi xem XÉT THỰC TẾ TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ ĐỐI CHIẾU VỚI HỒ SƠ THIẾT KẾ, CÁC BÊN CÙNG THỐNG NHẤT VỚI NỘI DUNG SAU:Công bài toán cần xử lý thay đổi thiết kế, và xử trí kỹ thuật kiến thiết :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2 đưa ra tiết biến đổi thiết kế, và cách xử trí kỹ thuật xây cất :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.3 giải pháp xử lý:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Tra Cứu Điểm Chuẩn Kinh Tế Đà Nẵng 2016, Tra Cứu Điểm Chuẩn Cđ

2.4 khối lượng phát sinh so với xây cất (hoặc cân nặng xử lý kĩ thuật) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KẾT LUẬN :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Các mặt tham gia (Ký tên, ghi rõ bọn họ tên và chức vụ):

Chủ đầu tư Tư vấn thi công Tư vấn thống kê giám sát Doanh nghiệp xây dựng

 

Câu hỏi : thiết kế nhà xưởng may công nghiệp azhome group

Mật khẩu: 201XXXX (7 cam kết tự số) . Xem bí quyết tải phía dưới.

*
Bạn ko biết Tải Tài Liệu như nắm nào ? Xem giải pháp Tải

►Group Facebook hồ Sơ phát hành : https://bit.ly/hosoxd