Xin Mẫu Biên Bản Thay Đổi Thiết Kế Mới Nhất Năm 2022, Biên Bản Xác Nhận Thay Đổi Thiết Kế

Công trình :…………………………………………………………………………………………………………………………..

Đang xem: Mẫu biên bản thay đổi thiết kế

Hạng mục :……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm :………………………………………………………………………………………………………………………………

CÁC BÊN THAM DỰ:

– Đại diện chủ đầu tư: …………………………….……………………………………………….…

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

– Đại diện đơn vị thiết kế : …………………………………………….………………………….…

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

– Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: …………………………….………………………….…………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

– Đại diện nhà thầu xây lắp: ………………………………………….………………….……………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

 

SAU KHI XEM XÉT THỰC TẾ TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ ĐỐI CHIẾU VỚI HỒ SƠ THIẾT KẾ, CÁC BÊN CÙNG THỐNG NHẤT VỚI NỘI DUNG SAU:Công việc cần xử lý thay đổi thiết kế, và xử lý kỹ thuật thi công :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2 Chi tiết thay đổi thiết kế, và xử lý kỹ thuật thi công :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.3 Biện pháp xử lý:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm:

2.4 Khối lượng phát sinh so với thiết kế (hoặc khối lượng xử lý kĩ thuật) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KẾT LUẬN :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm:

Các bên tham gia (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):

Chủ đầu tư Tư vấn thiết kế Tư vấn giám sát Doanh nghiệp xây dựng

 

Câu hỏi : thiết kế nhà xưởng may công nghiệp azhome group

Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

*
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://bit.ly/hosoxd

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *