Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Bạn đang xem: Phần mềm quản lý hộ tịch miễn phí

Select ratingGive Phần mềm cai quản hộ tịch (HOTICH.VN) 1/5Give Phần mềm thống trị hộ tịch (HOTICH.VN) 2/5Give Phần mềm cai quản hộ tịch (HOTICH.VN) 3/5Give Phần mềm làm chủ hộ tịch (HOTICH.VN) 4/5Give Phần mềm quản lý hộ tịch (HOTICH.VN) 5/5
*

Một số kỹ năng chính của ứng dụng Phần mềm quản lý hộ tịch (HOTICH.VN)

Phần mềm quản lý hộ tịch (HOTICH.VN) là biện pháp giúp Ủy ban nhân dân các Xã/Phường/Thị trấn, Phòng bốn pháp những Quận/Huyện/Thị xã, Sở tư pháp những tỉnh/Thành phố, Đại sứ quán nước ta tại nước ngoài, viên lãnh sự – bộ Ngoại giao và bộ Tư pháp triển khai các nghiệp vụ quản lý hộ tịch. 


*

*

*

Select ratingGive Money Decoder 1/5Give Money Decoder 2/5Give Money Decoder 3/5Give Money Decoder 4/5Give Money Decoder 5/5

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Cyberlink Youcam 7, Deluxe Full [email protected] Key

*

Select ratingGive PHẦN MỀM DỰ TOÁN ĐẤU THẦU DTBK 1/5Give PHẦN MỀM DỰ TOÁN ĐẤU THẦU DTBK 2/5Give PHẦN MỀM DỰ TOÁN ĐẤU THẦU DTBK 3/5Give PHẦN MỀM DỰ TOÁN ĐẤU THẦU DTBK 4/5Give PHẦN MỀM DỰ TOÁN ĐẤU THẦU DTBK 5/5
Select ratingGive Moneydance 1/5Give Moneydance 2/5Give Moneydance 3/5Give Moneydance 4/5Give Moneydance 5/5
Select ratingGive Phần mềm quản lý hộ tịch (HOTICH.VN) 1/5Give Phần mềm cai quản hộ tịch (HOTICH.VN) 2/5Give Phần mềm cai quản hộ tịch (HOTICH.VN) 3/5Give Phần mềm cai quản hộ tịch (HOTICH.VN) 4/5Give Phần mềm quản lý hộ tịch (HOTICH.VN) 5/5

Phần mềm cai quản hộ tịch (HOTICH.VN) là giải pháp giúp Ủy ban nhân dân những Xã/Phường/Thị trấn, Phòng bốn pháp các Quận/Huyện/Thị xã, Sở tư pháp những tỉnh/Thành phố, Đại sứ quán nước ta tại nước ngoài, viên lãnh sự – bộ Ngoại giao và cỗ Tư pháp thực hiện các nghiệp vụ quản lý hộ tịch. 


Select ratingGive CRM Express Standard 1/5Give CRM Express Standard 2/5Give CRM Express Standard 3/5Give CRM Express Standard 4/5Give CRM Express Standard 5/5

- cai quản thông tin tởm doanh của người tiêu dùng và doanh nghiệp như báo giá, solo hàng, hợp đồng, thông tin giao dịch thanh toán với khách hàng,...- tàng trữ các sách vở liên quan lại trên file mềm bao gồm hệ thống, rõ ràng, dễ dàng sử dụng.- có tác dụng lập hóa đơn, theo dõi chi trả hàng tháng, mặt hàng quý.- có tác dụng theo dõi những cuộc gọi đến trong thời gian ngày đến công ty và những sự kiện khác trong ngày.


Select ratingGive MISA Bamboo.NET 1/5Give MISA Bamboo.NET 2/5Give MISA Bamboo.NET 3/5Give MISA Bamboo.NET 4/5Give MISA Bamboo.NET 5/5

MISA Bamboo.NET là ứng dụng kế toán giúp đơn vị xã, phường thực hiện các nghiệp vụ:

Dự toán ngân sách, chi phí mặt, tiền gửi, trang bị tư, nguyên lý dụng cụ, tài sản cố định, Lương,…