Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, HóaĐường thẳngHình tam giácCác trường thích hợp tam giác bởi nhauHình thangHình bình hànhHình thoiHình chữ nhật

Tổng hợp kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng Toán lớp 5 học tập kì 1, học kì 2 chi tiết

Tải xuống

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SÔ

1. Các đặc thù cơ phiên bản của phân số

*) trường hợp nhân cả tử số và chủng loại số của một phân số với cùng một số trong những tự nhiên khác thì được một phân số bởi phân số đang cho.

Bạn đang xem: Tổng hợp các dạng toán lớp 5

*

*) Nếu phân chia cả tử số và mẫu mã số của một phân số với cùng một vài tự nhiên không giống thì được một phân số bởi phân số sẽ cho.

*

2. Rút gọn phân số

Phương pháp:

+ Xét xem tử số và mẫu mã số cùng chia hết đến số tự nhiên nào lớn hơn 1. 

+ phân chia tử số và mẫu mã số mang lại số đó.

+ Cứ làm cho như thế cho đến khi nhận thấy phân số về tối giản.

*

3. Quy đồng mẫu mã số của các phân số

Phương pháp:

+ Lấy tử số và mẫu mã số của phân số trước tiên nhân với chủng loại số của phân số vật dụng hai.

+ Lấy tử số và mẫu số của phân số đồ vật hai nhân với mẫu mã số của phân số thiết bị nhất.

*

4. So sánh hai phân số

4.1. đối chiếu hai phân số cùng mẫu số

Trong nhì phân số cùng mẫu số:

· Phân số nào tất cả tử số nhỏ nhiều hơn thì nhỏ nhắn hơn.

· Phân số nào có tử số lớn hơn vậy thì lớn hơn.

· nếu tử số đều bằng nhau thì nhị phân số đó bằng nhau.

*

4.2. đối chiếu hai phân số ko cùng mẫu số

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu mã số, ta có thể quy đồng mẫu mã số nhì phân số đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.

*

5. Phân số thập phân

Khái niệm: những phân số bao gồm mẫu số là được hotline là phân số thập phân

*

6. Phép cộng và trừ nhì phân số có cùng mẫu số

Phương pháp: ước ao cộng (hoặc trừ) nhì phân số cùng mẫu mã số ta cùng (hoặc trừ) nhị tử số cùng nhau và giữ nguyên mẫu số.

*

7. Phép cùng và trừ nhị phân số ko cùng mẫu mã số

Phương pháp: ý muốn cộng (hoặc trừ) nhì phân số khác mẫu mã số ta quy đồng chủng loại số, rồi cùng (hoặc trừ) nhì phân số sẽ quy đồng chủng loại số.

*

8. Phép nhân và phép phân tách hai phân số

● muốn nhân hai phân số ta đem tử số nhân với tử số, mẫu mã số nhân với mẫu số.

*

● ước ao chia hai phân số cho một phân số ta mang phân số đầu tiên nhân với phân số máy hai đảo ngược.

*

HỖN SỐ

1. Quan niệm hỗn số

Hỗn số gồm hai nguyên tố là phân nguyên và phần phân số.

Ví dụ: lếu số

*
 được hiểu là “hai và 1 phần bốn” bao gồm phần nguyên là 2 và phần phân số là
*

Chú ý: Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng nhỏ tuổi hơn

2. Biện pháp chuyển láo số thành phân số

Phương pháp:

+ Tử số bởi phần nguyên nhân với mẫu mã số rồi cộng với tử số tại đoạn phân số.

+ chủng loại số bởi mẫu số ở đoạn phân số.

*

3. Biện pháp chuyển phân số thành hỗn số

Phương pháp:

+ Tính phép chia tử số cho mẫu số

+ giữ nguyên mẫu số của phần phân số; Tử số ngay số dư của phép chia tử số mang đến mẫu số

+ Phần nguyên bởi thương của phép phân chia tử số mang đến mẫu số

*

4. Những phép toán với lếu láo số

4.1. Phép cộng, trừ hỗn số

Cách 1. đưa hỗn số về phân số

*

Cách 2. Tách hỗn số yếu tố nguyên với phần phân số

*

4.2. Phép nhân, phân tách hỗn số

Phương pháp: muốn nhân (hoặc chia) nhì hỗn số, ta đưa hai láo số về dạng phân số rồi nhân (hoặc chia) hai phân số vừa đưa đổi.

*

5. So sánh hỗn số

Cách 1. Chuyển hỗn số về phân số

*

Cách 2. đối chiếu phần nguyên và phần phân số

*

SỐ THẬP PHÂN VÀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

1. Quan niệm số thập phân

Ôn lại phân số thập phân: những phân số có mẫu số là ,… được call là phân số thập phân.

*

Mỗi số thập phân gồm hai phần: Phần nguyên và phần thập phân (chúng được chia cách bởi lốt phẩy)

Ví dụ. Số thập phân 4,35 có hai phần: Phần nguyên (4) và phần thập phân (35)

2. Chuyển những phân số thành số thập phân

Phương pháp: trường hợp phân số đã cho chưa là phân số thập phân thì ta chuyển những phân số thành phân số thập phân rồi chuyển thành số thập phân.

Ví dụ. Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

*

3. Chuyển số thập chia thành phân số

Phương pháp: Viết số thập phân dưới dạng phân số thập phân tiếp nối thực hiện các bước rút gọn phân số thập phân đó.

(1, 2, 3 chữ số phần thập phân khi chuyển sang phân số thập phân gồm mẫu số là 10, 100, 100,…)

*

4. Viết những số đo độ dài, khối lượng… dưới dạng số thập phân

Phương pháp:

- search mối tương tác giữa hai đơn vị chức năng đo đang cho.

- chuyển số đo độ lâu năm đã mang lại thành phân số thập phân có đơn vị chức năng đo bự hơn.

- chuyển từ số đo độ dài dưới dạng phân số thập phân thành số đo độ dài tương ứng dưới dạng số thập phân có đơn vị chức năng lớn hơn.

Ví dụ. Viết số đo dưới dạng phân số thập phân cùng số thập phân

*

5. Viết lếu láo số thành phân số thập phân

Phương pháp: Đổi láo lếu số về dạng phân số thập phân, sau đó chuyển thành số thập phân

Ví dụ. Viết láo số thành số thập phân:

*

6. Phép cộng và phép trừ những số thập phân

6.1. Phép cùng hai số thập phân

Muốn cộng hai số thập phân ta làm cho như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm thế nào để cho các chữ số ở và một hàng để thẳng cột với nhau.

- cộng như cộng các số trường đoản cú nhiên.

- Viết dấu phẩy sinh hoạt tổng trực tiếp cột với những dấu phẩy của những số hạng.

*

6.2. Phép trừ nhì số thập phân

Muốn trừ một trong những thập phân cho một trong những thập phân ta làm như sau:

- Viết số trừ dưới số bị trừ làm thế nào để cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

- triển khai phép trừ như trừ những số tự nhiên.

- Viết lốt phẩy sống hiệu thẳng cột với những dấu phẩy của số bị trừ cùng số trừ.

*

6.3. Phép nhân các số thập phân

a) Nhân một trong những thập phân với một số trong những tự nhiên

Muốn nhân một trong những thập phân với một số tự nhiên ta là như sau:

+ Nhân như nhân các số trường đoản cú nhiên

+ Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân tất cả bao nhiêu chữ số rồi sử dụng dấu phẩy tách bóc ở tích ra từng ấy chữ số kể từ phải thanh lịch trái.

*

b) Nhân một số trong những thập phân với 10, 100, 1000,…

Muốn nhân một số trong những thập phân với 10, 100, 100,… ta chỉ vấn đề chuyển vệt phẩy của số đó lần lượt sang bên nên một, hai, ba,… chữ số.

*

c) Nhân một trong những thập phân với một vài thập phân

Muốn nhân một số trong những thập phân với một số thập phân ta làm cho như sau:

+ thực hiện phép nhân như nhân những số trường đoản cú nhiên

+ Đếm xem trong phần thập phân của tất cả hai quá số bao gồm bao nhiêu chữ số rồi sử dụng dấu phẩy tách bóc ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái

*

(hai thừa số có tất cả ba chữ số ở vị trí thập phân, ta cần sử dụng dấu phẩy tách ở tích ra cha chữ số tính từ lúc trái sang trọng phải)

d) Nhân một trong những thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;…

Muốn nhân một số thập phân cùng với 0,1; 0,01; 0,001;… ta chỉ bài toán chuyển lốt phẩy của số kia lần lượt sang phía trái một, hai, ba,… chữ số.

*

6.4. Tính chất của phép nhân

*

6.5. Phép chia các số thập phân

a) Chia một vài thập phân cho một số tự nhiên

Muốn chia một số trong những thập phân cho một vài tự nhiên ta làm như sau:

- chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên đề nghị thương đã tìm được trước khi đem chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị phân chia đẻ triển khai phép chia.

- liên tiếp chia cùng với từng chữ số thập phân của số bị chia.

*

b) Chia một vài thập phân đến 10, 100, 1000,…

Muốn chia một số trong những thập phân mang lại 10, 100, 1000,… ta chỉ việc chuyển lốt phẩy của số đó lần lượt sang phía trái một, hai, ba,… chữ số.

*

c) Chia một số tự nhiên cho một vài tự nhiên cơ mà thương tìm kiếm được là một trong những thập phân

Khi chia một trong những tự nhiên cho một số tự nhiên bên cạnh đó dư, ta tiếp tục chia như sau:

+ Viết dấu phẩy vào bên cần số thương.

+ hiểu biết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi phân chia tiếp.

+ nếu còn dư nữa, ta lại viết cấp dưỡng bên đề nghị số dư new một chữ số 0 rồi thường xuyên chia, và rất có thể cứ làm như vậy mãi.

*

d) Chia một vài tự nhiên cho một số trong những thập phân

Muốn chia một số trong những tự nhiên cho một số trong những thập phân ta có tác dụng như sau:

- Đếm xem bao gồm bao nhiêu chữ số tại phần thập phân của số chia thì viết tiếp tế bên phải số bị chia từng ấy chữ số 0.

- bỏ dấu phẩy sinh hoạt số phân tách rồi tiến hành phép phân tách như chia những số từ nhiên.

*

e) Chia một số thập phân đến 0,1; 0,01; 0,001…

Muốn chia một số trong những thập phân đến 0,1; 0,01; 0,001… ta chỉ việc chuyển vệt phẩy của số đó lần lượt quý phái bên nên một, hai, ba,… chữ số.

*

f) Chia một số thập phân cho một số trong những thập phân

Muốn chia một trong những thập phân cho một thập phân ta có tác dụng như sau:

+ Đếm xem tất cả bao nhiêu chữ số ở đoạn thập phân của số phân tách thì đưa dấu phẩy sinh sống số bị chia sang bên đề nghị bấy nhiêu chữ số.

+ vứt dấu phẩy sinh hoạt số phân tách rồi thực hiện phép chia như chia cho số từ bỏ nhiên.

*

TỈ SỐ PHẦN TRĂM

1. định nghĩa Tỉ số phần trăm

 có thể viết bên dưới dạng là a%, tốt = a%

+ Tỉ số xác suất là tỉ số của nhị số mà trong các số ấy ta đưa mẫu của tỉ số về 100.

+ Tỉ số xác suất thường được dùng để biểu thị độ lớn kha khá của một lượng này đối với lượng khác.

*

2. Những phép tính cùng với tỉ số phần trăm

*

3. Những bài toán cơ bạn dạng của tỉ số phần trăm

Bài toán 1: kiếm tìm tỉ số phần trăm của nhị số

Muốn tra cứu tỉ số tỷ lệ của nhị số ta làm như sau:

- tìm thương của nhì số đó dưới dạng số thập phân.

- Nhân thương đó với 100 cùng viết thêm kí hiệu phần trăm (%) vào bên cần tích tìm kiếm được

Ví dụ: tìm tỉ số tỷ lệ của 315 và 600

*

Bài toán 2: Tìm giá chỉ trị xác suất của một vài cho trước

Muốn tìm quý hiếm phần của một vài cho trước ta rước số đó phân chia cho 100 rồi nhân với số tỷ lệ hoặc lấy số đó nhân cùng với số phần trăm rồi phân chia cho 100.

Ví dụ. trường Đại Từ gồm 600 học tập sinh. Số học viên nữ chiếm 45% số học viên toàn trường. Tính số học viên nữ của trường.

*

Bài toán 3: tra cứu một số, biết giá trị một tỉ số tỷ lệ của số đó

Muốn tìm một trong những khi biết giá trị tỷ lệ của số kia ta lấy giá trị phần trăm của số đó phân tách cho số phần trăm rồi nhân cùng với 100 hoặc ta lấy giá trị xác suất của số kia nhân cùng với 100 rồi phân tách cho số phần trăm.

Ví dụ. Tìm một vài biết 30% của nó bằng 72.

*

ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG

1. Bảng đơn vị đo độ dài

Lớn hơn mét

Mét

Bé rộng mét

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

1km

1hm

1dam

1m

1dm

1cm

1mm

= 10hm

= 10dam

= 10m

= 10 dm

= 10cm

= 10mm

= km

= hm

= dam

= m

= dm

= mm

= 0,1km

= 0,1hm

= 0,1dam

= 0,1m

= 0,1dm

= 0,1mm

Nhận xét

- Hai đơn vị đo độ lâu năm liền nhau vội ( hoặc kém) nhau 10 lần.

*

2. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Lớn hơn ki-lô- gam

Ki-lô- gam

Bé hơn ki-lô- gam

tấn

tạ

yến

kg

hg

dag

g

1tấn

1tạ

1yến

1kg

1hg

1dag

1g

=10 tạ

=10 yến

=10kg

=10hg

=10dag

=10g

= tấn

= tạ

= yến

= kg

= hg

= dag

= 0,1tân

= 0,1tạ

= 0,1yến

= 0,1kg

= 0,1hg

= 0,1dag

Nhận xét:

- Hai đơn vị chức năng đo trọng lượng liền nhau vội vàng (hoặc kém) nhau 10 lần.

- Mỗi đơn vị đo trọng lượng ứng với một chữ số.

*

3. Bảng đơn vị đo diện tích

Lớn hơn mét vuông

Mét vuông

Bé rộng mét vuông

km2

hm2

(ha)

dam2

m2

dm2

cm2

mm2

1km2

1hm2

(=1ha)

1dam2

1m2

1dm2

1cm2

1mm2

= 100hm2

= 100 ha

= 100dam2

= 100m2

= 100dm2

= 100cm2

=100mm2

= km2

= hm2

= ha

= dam2

= m2

= dm2

= cm2

= 0,01km2

= 0,01hm2

= 0,01 ha

= 0,01dam2

= 0,01m2

= 0,01dm2

= 0,01cm2

Nhận xét:

- Hai đơn vị đo diện tích s liền nhau cấp (hoặc kém) nhau 100 lần.

*

4. Bảng đơn vị chức năng đo thể tích

Mét khối

Đề - xi -mét khối

Xăng- ti- mét khối

1m3

1dm3

1cm3

= 1000 dm3

= 1000 cm3

= m3

= dm3

= 0,001m3

= 0,001dm3

Nhận xét:

- Hai đơn vị đo thể tích liền nhau cấp (hoặc kém) nhau 1000 lần.

*

HÌNH TAM GIÁC

1. Hình tam giác

*

Hình tam giác ABC có:

- Ba cạnh là: cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC.

- ba đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Logo Tiểu Học, Tải Phần Mềm Logo Rùa Lớp 4,5 & Hướng Dẫn Cài Đặt

- Ba góc là: 

Góc đỉnh A, cạnh AB và AC (gọi tắt là góc A);

Góc đỉnh B, cạnh bố và BC (gọi tắt là góc B);

Góc đỉnh C, cạnh AC với CB (gọi tắt là góc C).

Vậy hình tam giác có 3 cạnh, 3 góc, 3 đỉnh.

2. Một số loại hình tam giác

Có 3 loại hình tam giác:

- Hình tam giác có ba góc nhọn

- Hình tam giác có một góc tù cùng hai góc nhọn

- Hình tam giác bao gồm một góc vuông với hai góc nhọn (gọi là hình tam giác vuông)

*) mẫu vẽ minh họa

*

3. Cách xác minh đáy và mặt đường cao của hình tam giác

*

4. Diện tích s hình tam giác

Quy tắc: mong muốn tính diện tích hình tam giác ta mang độ lâu năm đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo) rồi phân tách cho 2.

*

Ví dụ. Tính diện tích s hình tam giác bao gồm độ dài đáy là 13cm và chiều cao là 4cm.

*

HÌNH THANG

1. Định nghĩa: Hình thang có một cặp cạnh đối diện tuy nhiên song.

*

Hình thang ABCD có:

● Cạnh lòng AB và cạnh lòng DC. ở kề bên AD và ở bên cạnh BC.

● AB song song với DC.

● AH là mặt đường cao, độ nhiều năm AH là độ cao

*) Hình thang vuông:

*

AD vuông góc với hai đáy AB, DC.

AD là mặt đường cao của hình thang của ABCD.

2. Diện tích s hình thang: ao ước tính diện tích hình thang ta mang tổng độ dài hai lòng nhân với độ cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

*

Trong đó:

● a là lòng nhỏ

● b là lòng lớn

● h là chiều cao

Ví dụ. Tính diện tích hình thang biết độ nhiều năm hai lòng lần lượt là , và độ cao .

*

HÌNH TRÒN

1. Hình tròn. Đường tròn.

Vẽ đường tròn trọng tâm O, những điểm A, điểm B, điểm M, điểm C nằm trên đường tròn.

*

*) buôn bán kính

- Nối trọng điểm O với cùng một điểm A trên phố tròn. Đoạn trực tiếp OA là nửa đường kính của mặt đường tròn. Tất cả các bán kính của hình tròn đều đều bằng nhau OA = OB = OC = OM.

- bán kính được kí hiệu là r.

*) Đường kính

Đoạn thẳng AM nối hai điểm M, N của đường tròn và đi qua tâm O là 2 lần bán kính của hình tròn.

Đường kính được kí hiệu là

Trong một hình tròn, đường kính dài gấp hai lần nửa đường kính (d = 2r)

*) hình tròn là hình gồm các điểm nằm trê tuyến phố tròn và những điểm nằm bên phía trong hình tròn đó.

2. Chu vi hình tròn

*) hy vọng tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân cùng với 3,14:

*

(C là chu vi hình tròn, d là 2 lần bán kính hình tròn)

Ví dụ. Tính chu vi hình tròn trụ có đường kính là 8cm

*

*) muốn tính chu vi hình trụ ta đem 2 lần nửa đường kính nhân với 3,14.

*

Ví dụ. Tính chu vi hình trụ có bán kính là

*

3. Diện tích s hình tròn

Muốn tính diện tích s của hình tròn ta lấy bán kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với 3,14.

*

(S là diện tích hình tròn, r là nửa đường kính hình tròn)

Ví dụ. Tính diện tích hình tròn trụ có bán kính

*

HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

1. Định nghĩa

Hình vỏ hộp chữ nhật là một hình không khí có 6 mặt gần như là hình chữ nhật.

Hai mặt đối diện nhau của hình chữ nhật được coi là hai mặt đáy của hình chữ nhật. Các mặt còn lại đều là mặt bên của hình chữ nhật.

Hình hộp chữ nhật ba chiều: chiều dài, chiều rộng, chiều cao

*

Hình vỏ hộp chữ nhật có:

+ 12 cạnh: AB, BC, CD, DA, A’B’, B’C’, C’D’, D’A’, AA’, BB’, CC’, DD’

+ 8 đỉnh: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D, đỉnh A’, đỉnh B’, đỉnh C, đỉnh D’

+ 6 mặt: ABCD, BCC’B’, A’B’C’D’, DCD’C’, ADD’C’, ABB’A’.

2. Công thức

Cho hình vẽ:

*

Trong đó:

● a: Chiều dài

● b: Chiều rộng

● h: Chiều cao

2.1. Bí quyết tính diện tích s xung quanh hình hộp chữ nhật

Diện tích bao quanh hình vỏ hộp chữ nhật bởi tích của chu vi đáy và chiều cao:

*

Ví dụ: Tính diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, biết chiều dài trăng tròn m, chiều rộng 7 m, độ cao 10 m.

*

2.2. Cách làm tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bởi tổng diện tích s xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật và diện tích nhì mặt còn lại.

*

Ví dụ: một cái thùng hình chữ nhật có chiều cao là 3 cm, chiều nhiều năm là 5,4 cm, chiều rộng lớn là 2 cm. Tính diện tích toàn phần của loại thùng đó.

*

2.3. Bí quyết tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích của hình hộp chữ nhật bằng tích của diện tích đáy cùng chiều cao.

*

Ví dụ: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 9cm, chiều rộng lớn 5cm và độ cao .

*

HÌNH LẬP PHƯƠNG

1. Định nghĩa

Hình lập phương là hình khối tất cả chiều rộng, chiều nhiều năm và độ cao đều bởi nhau.

*

Hình lập phương có:

+ 8 đỉnh: đỉnh A, đỉnh C, đỉnh B, đỉnh D, đỉnh E, đỉnh F, đỉnh G, đỉnh H

+ 12 cạnh bởi nhau: AB = BD = DC = CA = CH = AE = DG = BF = FG = sắt = EH = HG

+ 6 mặt là hình vuông vắn bằng nhau

2. Công thức

Cho hình vẽ:

*

Trong đó: a là độ dài cạnh của hình lập phương

2.1. Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình lập phương

Diện tích bao quanh của hình lập phương bằng diện tích s một mặt nhân với 4.

*

Ví dụ: Tính diện tích s xung xung quanh của hình lập phương tất cả cạnh 6cm.

*

2.2. Cách làm tính diện tích s toàn phần hình lập phương

Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân cùng với 6.

*

Ví dụ: Tính diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5cm.

*

2.3. Bí quyết tính thể tích hình lập phương

Muốn tính thể tích hình lập phương ta mang cạnh nhân cùng với cạnh nhân rồi nhân với cạnh.

*

Ví dụ: Tính thể tích lập phương tất cả cạnh 3cm.

*

SỐ ĐO THỜI GIAN – CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

1. Bảng đơn vị đo thời gian

Các đơn vị chức năng đo thời gian

1 thay kỉ = 100 năm

1 năm = 12 tháng

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Cứ 4 năm lại có 1 năm nhuận

1 tuần lễ = 7 ngày

1 ngày = 24 giờ

1 giờ đồng hồ = 60 phút

1 phút = 60 giây

Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 gồm 31 ngày.

Tháng 4, 6, 9, 11 tất cả 30 ngày.

Tháng 2 gồm 28 ngày (vào năm nhuận gồm 29 ngày)

Ví dụ:

+) 1 năm rưỡi = 1,5 năm = 12 mon × 1,5 = 1,8 tháng

+)

*

+) 0,5 giờ = 60 phút × 0,5 = 30 phút

+) 216 phút = 3h 36 phút = 3,6 giờ đồng hồ (thực hiện tại phép phân tách 216 mang đến 60)

2. Phép toán cùng với số đo thời gian

a) cộng số đo thời gian

Phương pháp:

- Đặt tính thẳng sản phẩm và triển khai tính như so với phép cộng các số từ bỏ nhiên.

- lúc tính sau mỗi tác dụng ta nên ghi đơn vị chức năng đo tương ứng.

- nếu số đo thời gian ở đơn vị nhỏ xíu có thể thay đổi sang đơn vị chức năng lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị chức năng lớn hơn.

Ví dụ. Đặt tính rồi tính:

a) 2 tiếng 15 phút + 4 tiếng 22 phút

b) 5 phút 38 giây + 3 phút 44 giây

Bài giải

a)

Vậy 2 tiếng 15 phút + 4 giờ 22 phút = 6 tiếng 37 phút

b)

Vậy 5 tiếng 38 giây + 3 giờ 44 giây = 9 phút 22 giây

b) Trừ số đo thời gian

Phương pháp:

- Đặt tính thẳng sản phẩm và triển khai tính như đối với phép trừ các số tự nhiên.

- lúc tính sau mỗi hiệu quả ta bắt buộc ghi đơn vị chức năng đo tương ứng.

- giả dụ số đo theo đơn vị nào kia ở số bị trừ bé thêm hơn số đo tương ứng ở số trừ thì cần chuyển đổi 1 đơn vị chức năng hàng lớn hơn liền kề sang 1-1 vị nhỏ dại hơn rồi triển khai phép trừ như bình thường.

Ví dụ. Đặt tính rồi tính:

a) 9h 45 phút – 3h 12 phút

b) 14 phút 15 giây – 8 phút 39 giây

Bài giải

*

c) Nhân số đo thời gian

Phương pháp:

- Đặt tính thẳng hàng và triển khai tính như đối với phép nhân những số trường đoản cú nhiên.

- lúc tính sau mỗi tác dụng ta phải ghi đơn vị chức năng đo tương ứng.

- nếu như số đo thời gian ở đơn vị bé xíu ta bao gồm thể đổi khác sang đơn vị lớn thì ta thực hiện biến đổi sang đơn vị chức năng lớn hơn.

Ví dụ. Đặt tính rồi tính:

a) 3h 12 phút × 3

b) 5 năm 9 tháng × 2

Bài giải

*

Vậy 5 năm 9 mon × 2 = 11 năm 6 tháng.

TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

1. Vận tốc: ý muốn tính gia tốc ta rước quãng đường phân tách cho thời gian.

v = s : t

2. Quãng đường: mong tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân cùng với thời gian.

s = v × t

3. Thời gian: mong mỏi tính thời hạn ta rước quãng đường phân chia cho vận tốc

t = s : v

Hai vận động ngược chiều gặp gỡ nhau

*

Ví dụ. và một lúc, ô tô đi từ A cho B với gia tốc là 50km/giờ và xe trang bị đi trường đoản cú B cho A với vận tốc là 36km/giờ. Biết độ dài quãng con đường AB là 215km. Hỏi kể từ lúc ban đầu đi, sau mấy giờ nhị xe đó gặp gỡ nhau?

Bài giải

Tổng tốc độ của nhì xe là:

50 + 36 = 86 (km/giờ)

Thời gian đi nhằm hai xe chạm chán nhau là:

215 : 86 = 2,5 (giờ)

Đáp số: 2,5 giờ

Hai chuyển động cùng chiều gặp nhau

*

Ví dụ. cùng một lúc, xe hơi đi tự A mang đến B với tốc độ 50km/giờ đuổi theo một xe sản phẩm đi tự B cho C với tốc độ là 38km/giờ. Biết độ dài quãng mặt đường AB là 18km. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ đồng hồ ô tô theo kịp xe máy?

Bài giải

Hiệu tốc độ của hai xe là:

50 – 38 = 12 (km/giờ)

Thời gian đi nhằm ô tô theo kịp xe trang bị là:

18 : 12 = 1,5 (giờ)

Đáp số: 1,5 giờ

Chuyển rượu cồn trên loại nước

*) một trong những kiến thức yêu cầu nhớ

Vận tốc thực của thuyền = (vận tốc xuôi mẫu + gia tốc ngược dòng) : 2

Vận tốc làn nước = (vận tốc xuôi loại – vận tốc ngược dòng) : 2

Vận tốc xuôi chiếc – vận tốc ngược loại = vận tốc dòng nước × 2

* Chú ý

Vận tốc thực của thuyền đó là vận tốc của thuyền khi dòng nước đứng im (hay làn nước yên lặng).

Trên cùng một quãng đường thì tốc độ và thời gian là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch.

Ví dụ. vận tốc ca nô khi nước yên ổn là 25km/giờ. Tốc độ dòng nước là 3km/giờ. Tính:

a) tốc độ của ca nô khi đi xuôi dòng.

b) vận tốc của ca nô lúc đi ngược dòng

Bài giải

a) gia tốc của ca nô khi đi xuôi mẫu là:

25 + 3 = 28 (km/giờ)

b) vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng là:

25 – 3 = 22 (km/giờ)

Đáp số:

a) 28 km/giờ

b) 22 km/giờ

Tải xuống