Bảng Kiểm Điểm Chuyển Sinh Hoạt Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng Mới Nhất

Khi chuyển sinh hoạt Đảng, Đảng viên phải làm bản kiểm điểm để tổ chức Đảng mới có căn cứ quản lý. Dưới đây là mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng.

Đang xem: Bảng kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng


1. Chuyển sinh hoạt Đảng là gì? 2. Chuyển sinh hoạt Đảng, Đảng viên phải khai những gì? 2.1 Mẫu Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng 2.2 Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

1. Chuyển sinh hoạt Đảng là gì?

Khi Đảng viên đổi công tác, ra nước ngoài hoặc đổi chỗ ở, Đảng viên sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng.
Hiện không có định nghĩa cụ thể chuyển sinh hoạt Đảng là gì. Nhưng có thể hiểu rằng, chuyển sinh hoạt Đảng là việc Đảng viên không thể tiếp tục sinh hoạt tại đơn vị Đảng đang quản lý mình. Do đó, khi đến nơi ở mới, nơi công tác mới… Đảng viên sẽ được cơ sở Đảng mới quản lý.
Để nắm được những hoạt động, tình hình sinh hoạt Đảng ở chi bộ cũ, Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng phải làm mẫu Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng để chi bộ mới có căn cứ để xem xét quản lý.Trong đó, Đảng viên cần phải tự kiểm điểm về tư tưởng, phẩm chất, ý chí, chuyên môn, những điều làm được, không làm được, kỷ luật… ở nơi cũ. Thông qua đó, cơ sở mới có kế hoạch rèn luyện, quản lý Đảng viên.Hiện nay, theo quy định tại khoản 6.3 Điều 6 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016, Đảng viên phải chuyển sinh hoạt Đảng trong các trường hợp:- Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức khi chuyển công tác sang đơn vị mới, khi Đảng viên được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc do thay đổi nơi cư trú lâu dài.- Chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời khi thay đổi nơi cư trú, nơi công tác từ 03 tháng – dưới 01 năm; khi được cử đi học từ 03 tháng – 02 năm sau đó lại quay về đơn vị cũ.
– Chuyển sinh hoạt Đảng ra ngoài nước.- Chuyển sinh hoạt Đảng khi chi bộ, Đảng bộ chuyển giao, thành lập mới, chia tách, sáp nhập.- Chuyển sinh hoạt Đảng khi tổ chức Đảng giải tán, bị giải thể do vi phạm kỷ luật.Để được tư vấn kỹ hơn về các trường hợp liên quan đến Đảng viên, vui lòng liên hệ 1900.6192 để gặp upes2.edu.vn.

Xem thêm:

Ngoài ra, vào thời điểm cuối năm, Đảng viên còn phải làm kiểm diểm đánh giá quá trình làm việc, học tập, rèn luyện, phấn đấu trong một năm đó. Dưới đây là mẫu và hướng dẫn chi tiết các viết kiểm điểm cuối năm của Đảng viên.

*

2. Chuyển sinh hoạt Đảng, Đảng viên phải khai những gì?

Do chuyển sinh hoạt Đảng là việc Đảng viên phải chuyển đến sinh hoạt tại cơ sở Đảng khác nên khi chuyển sinh hoạt Đảng, Đảng viên cần phải làm đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng cũng như làm bản tự kiểm điểm Đảng viên.
Dưới đây là biểu mẫu cụ thể:2.1 Mẫu Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng
Tải về
Sửa/In biểu mẫu
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNGKính gửi: – Chi ủy chi bộ ……………………………………- Đảng ủy ……………………………………………..
Tải về
Sửa/In biểu mẫu
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM………, ngày …. tháng …. năm …….BẢN TỰ KIỂM ĐIỂMKính gửi:- Chi uỷ chi bộ………………………………………………………….- Đảng uỷ…………………………………………………………………Tên tôi là: …………. Sinh ngày ……. tháng ……. năm …….Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………….Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày ngày ……. tháng ……. năm……….Tại chi bộ: ……………………………………………………Chính thức ngày: …………………………… tại chi bộ: ……………………..Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ: ……………………………….Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau: …………………………………………….1. Về tư tưởng chính trị: ………………………………………………………….2. Về đạo đức, lối sống: …………………………………………………3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao: …………………………………4. Về tổ chức kỷ luật: ……………………………………………………5. Về khuyết điểm: ………………………………………………………Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ…, Đảng bộ… Nay, tôi xin được chuyển sinh hoạt Đảng đến chi bộ…, Đảng bộ….Kính mong chi ủy chi bộ …, Đảng ủy …. tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt Đảng đến đơn vị mới.Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem thêm:

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký và ghi rõ họ tên)NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ…………………………………………………………………………………………Ngày……tháng……năm…T/M CHI ỦYBÍ THƯĐẢNG UỶ …………………… XÁC NHẬN…………….Chữ ký đồng chí: …………………………………………………………………., ngày…… tháng…… năm…T/M ĐẢNG ỦYBÍ THƯ
Hướng dẫn mới về chuyển sinh hoạt Đảng chính thứcMẫu Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng dành cho mọi Đảng viênHướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *