2. Kế toán tài chính phân loại chứng từ cội thành những loại không giống nhau, lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.

Bạn đang xem: Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

3. Kế toán gửi Kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị ký duyệt triệu chứng từ ghi sổ.

4. Căn cứ Bảng tổng hợp hội chứng từ nơi bắt đầu cùng loại ghi vào sổ Nhật ký – Tổng vừa lòng (nếu áp dụng hiệ tượng Nhật ký kết – Tổng hợp) hoặc lập triệu chứng từ ghi sổ (nếu áp dụng hình thức Chứng từ bỏ ghi sổ).

Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim khuyên bảo tại trên đây (xem phía dẫn download phim)

Các bước thực hiện

Lưu ý: Loại bệnh từ chỉ lập được từ những chứng từ phân phát sinh đã làm được ghi sổ trên chương trình và lập theo từng loại hạch toán chi tiết tương ứng cùng với từng cặp định khoản ghi vào sổ.

Các thao tác lập bảng tổng hợp hội chứng từ cùng loại như sau:

1. Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Bảng tổng hợp hội chứng từ thuộc loại/Thêm bảng tổng hợp triệu chứng từ thuộc loại.

2. Khai báo những Thông tin chung:

– ứng dụng ngầm định danh sách 1 số Loại bệnh từ giỏi dùng, nhấn vào hình tượng tam giác để chọn loại hội chứng từ mong muốn lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.

– Nhập thông tin Diễn giải (nếu cần).

*

– ngôi trường hợp ước ao thêm mới 1 loại triệu chứng từ chưa có sẵn trong danh sách, nhận vào biểu tượng dấu cùng màu xanh.

Xem thêm: Cách In Trang Chẵn Lẻ Trong Word Excel Pdf

Nhập Mã loại CT. đề nghị nhập Mã loại CT là tên viết tắt của tên loại hội chứng từ cùng viết in hoa mang lại dễ nhớ.Nhập Tên loại chứng từ.Nhập Tài khoản Nợ, Tài khoản Có hoặc nhập cả hai thông tin trên. (Vì Loại bệnh từ được thiết lập bằng cách thiết lập theo TK Nợ hoặc TK bao gồm hoặc cả TK Nợ cùng TK Có).Nhập thêm Diễn giải (nếu cần).Nhấn Cất.

*

3. Tại phần thông tin Liệt kê bệnh từ:

Nhấn Chọn chứng từ.Chọn Khoảng thời gian mong mỏi tổng hợp.Nhấn Liệt kê.Tích lựa chọn vào loại triệu chứng từ bên trên danh sách công dụng hoặc tích vào ô kề bên cột Loại triệu chứng từ để lựa chọn tất cả.

*

Nhấn Đồng ý. ứng dụng sẽ mang lên các chứng tự cùng loại với loại triệu chứng từ được chọn.

5. Nếu không muốn chọn hội chứng từ nào trên list liệt kê chứng từ, anh/chị chọn chứng từ bên trên danh sách, thừa nhận Loại bỏ bệnh từ.

Phần mềm hiển thị thông báo “Bạn cũng muốn loại bỏ bệnh từ … không?”. Nhấn để xác nhận loại bỏ hội chứng từ, dìm Không để giữ nguyên chứng từ trên danh sách.

*

6. Sau thời điểm khai báo xong, nhận Cất để hoàn thành.

7. Nhấn In, lựa chọn in mẫu:

Bảng kê hội chứng từ thanh toán/tạm ứng (Thông tư số 39/2016/TT-BTC) hoặc chủng loại tuỳ chỉnh.S01B: Bảng tổng hợp hội chứng từ.

Lưu ý: Một hội chứng từ gốc khi vẫn lập Bảng tổng hợp hội chứng từ cùng một số loại nếu có đổi khác (sửa hoặc xóa) thì đã được update lại vào Bảng tổng hợp triệu chứng từ cùng nhiều loại tương ứng.