Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 8 gồm 60 đề kiểm tra quality học kì 1 gồm đáp án chi tiết kèm theo được tổng thích hợp từ đề thi bao gồm thức của các năm học tập trước.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 8

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán giúp cho quý thầy cô và những em ôn tập củng cố kỉnh kiến thức, sẵn sàng sẵn sàng đến kì thi học kì 1 lớp 8 sắp tới. Đề thi gồm đáp án kèm theo các em sẽ dễ dãi so sánh với tác dụng của mình. Đồng thời đó cũng là tư liệu có lợi giúp gia sư ra đề ôn tập cho các bạn học sinh. Bên cạnh đó các bạn học sinh lớp 8 bài viết liên quan đề thi học tập kì 1 của môn Hóa học, Ngữ văn, lịch sử, GDCD. Vậy sau đó là nội dung cụ thể mời chúng ta cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây.


Bộ đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 8


Đề thi học tập kì 1 Toán 8 - Đề 1

A. TRẮC NGHIỆM: (2,5 điểm) học sinh chn câu vấn đáp đúng mang đến mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm cho bài

Câu 1 . Biểu thức còn thiếu của hằng đẳng thức:

*
 là:

A. 4 xy

B. - 4xy

C. 2 xy

D. -2 x y

Câu 2. tác dụng của phép nhân:

*
bằng:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. kết quả của rút gọn gàng biểu thức :

*

A. X2 + 4x - 2

B. X2 - 4x + 4

C. X2 + 4x + 4

D. X2 - 4x - 4

Câu 4 . Phân thức nghịch hòn đảo của phân thức

*
 là phân thức nào dưới đây :

A.

*

B.

*


C.

*

D.

*

Câu 5 . Phân thức đối của phân thức

*
là :

A.

*

B.

*

C.

*

D. Cả A, B, C số đông đúng

Câu 6 . Hình nào dưới đây có 4 trục đối xứng ?

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7 . mang lại hình thang ABCD bao gồm AB/ / CD, thì nhị cạnh đáy của nó là :

A. AB ; CD

B. AC ;BD

C. AD; BC

D. Cả A, B, C đúng

Câu 8 . Cho hình bình hành ABCD bao gồm số đo góc

*
, vậy số đo góc D bằng:

A. 700

B. 750

C. 800

0.850

Câu 9. Một miếng khu đất hình chữ nhật có độ lâu năm 2 cạnh theo thứ tự là 4m với 6m ; bạn ta làm bể hoa hình vuông vắn cạnh 2m, phần đất còn lại để trồng cỏ, hỏi diện tích trồng cỏ là từng nào m2?

A. 24

B. 16

C. 20

D. 4

Câu 10. Số đo một góc trong của ngũ giác rất nhiều là bao nhiêu độ ?

A. 1200

B. 1080

C. 720

D. 900

B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Bài 1 (1,25 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử


a)

*

b)

*

Bài 2 (1,25 điểm) mang đến 2 nhiều thức :

*
cùng B=2 x+1

a) Tìm đa thức thương cùng dư vào phép phân chia A mang đến B

b) tra cứu m để A chia hết mang lại B

Bài 3. (1,5 điểm) triển khai rút gọn những biểu thức:

a)

*

b)

*

Bài 4. (3,5 điểm) đến tam giác ABC, gọi D, E, F theo lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC; cùng M, N, P, Q theo trang bị tự là trung điểm những đoạn thẳng DA, AE, EF, FD.

a) chứng minh: EF là đường trung bình của tam giác ABC

b) bệnh minh: những tứ giác DAEF; MNPQ là hình bình hành

c) lúc tam giác ABC vuông tại A thì những tứ giác DAEF; MNPQ là hình gì ? triệu chứng minh?

d)Tìm đk của tam giác ABC để tứ giác MNPQ là hình vuông?

Đề thi học tập kì 1 Toán 8 - Đề 2

A. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm) học viên chọn câu trả lời đúng cho mỗi thắc mắc sau rồi ghi vào giấy làm cho bài:

Câu 1. Vế bắt buộc của hằng đẳng thức:

*
. . Là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2 công dụng của phép phân tách

*
bằng :

A.

*

B. 3 xy

C. -3 xy

D.

*

Câu 3: Rút gọn gàng biểu thức

*
 được tác dụng nào sau đây?

A.

*


B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4 . Phân thức đối của phân thức

*
 là phân thức :

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5 . Điều kiện xác minh của phân thức

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6.

Xem thêm: Forever Aloe Lips Son Dưỡng Môi Lô Hội Aloe Vera 92% I Hct, Son Dưỡng Môi Lô Hội Aloe Vera 92% I Hct

Hình nào tiếp sau đây không có trục đối xứng ?

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7. mang lại hình thang ABCD tất cả AB // CD, thì độ dài mặt đường trung bình của hình thang được tính theo công thức nào dưới đây ?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 8 . Tứ giác ABCD bao gồm số đo góc A =750 ; góc B =1150 ; góc C =1000. Vậy số đo góc D bằng

A. 700

B. 750

C. 800

D. 850

Câu 9. Một hình vuông có diện tích s bằng diện tích s một hình chữ nhật có chiều rộng 2 m và chiều nhiều năm 8 m, độ dài cạnh hình vuông vắn là:

A. 2 m

B. 4 m

C. 6 m

D. 8 m

Câu 10. Hình nhiều giác lồi 6 cạnh bao gồm bao nhiêu mặt đường chéo

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Bài 1: (1.5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)

*

b)

*

Bài 2: (2,0 điểm)

*

*

Bài 3: (3,5 điểm ) đến

*
trung đường AD, hotline E là trung điểm của AB,
*
là vấn đề đối xứng của điểm D qua E.


1. Bệnh minh: Tứ giác ANBD là hình bình hành

2. Tìm đk của tam giác ABC để tứ giác ANBD là :

a) Hình chữ nhật

b) Hình thoi

c) Hình vuông

3. Call M là giao điểm của NC với AD, chứng minh

*

Bài 4 (0,5 điểm) Cho x, y , z là bố số khác 0 và

*
. Tính quý giá của biểu thức :

*

Đề thi học tập kì 1 Toán 8 - Đề 3

A. TRẮC NGHIỆM. Học sinh khoanh tròn vào đáp án gồm câu trả lời đúng

Câu 1 . Vế sót lại của hằng đẳng thức :

*
 là

*

Câu 2. Phân tích đa thức :

*
 thành nhân tử ta được kết quả là:

*

*

*

*

Câu 3. Kết quả của phép tính:

*
 bằng :

*

*

*

*

Câu 4. Điều kiện xác minh của phân thức

*
 là :

*

*

*

D. Cả B với C

Câu 5. Phân thức nghịch đảo của phân thức

*
là :

*

*

*

*

Câu 6. Hình nào dưới đây có 2 trục đối xứng:

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7. Hình bình hành ABCD cần phải có thêm điều kiện gì để đổi thay hình thoi

A. Nhì đường chéo cánh vuông góc

B. Hai cạnh tiếp tục bằng nhau

C. Bao gồm một góc vuông

D. Cả A với B đa số đúng

Câu 8. Hình thang MNPQ có 2 lòng MQ = 12 cm, NP = 8 cm thì độ dài mặt đường trung bìnhcủa hình thang đó bằng:

A. 8 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. đôi mươi cm

Câu 9. Diện tích hình vuông tăng lên cấp 4 lần, hỏi độ lâu năm mỗi cạnh hình vuông đã tănglên vội mấy lần so với lúc lúc đầu ?

A.2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 10. Một hình thoi gồm độ dài hai đường chéo lân lượt bởi 8 centimet và 6 cm, hỏi độ dàicạnh hình thoi bằng bao nhiêu cm

A. 5cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. Trăng tròn cm

B. TỰ LUẬN : (7,5 điểm)

Bài 1 : (1,5 điểm) Phân tích nhiều thức thành nhân tử

*

*

Bài 2:(1,0 điểm) Đặt phép phân chia để tính

*


Bài 3:(1,5 điểm) Rút gọn gàng biểu thức

*

Bài 4 : (3,5 điểm) mang lại tam giác ABC vuông tại A, AB

A. 0

B. -1

C. 4

D. Ko xác định

Câu 5: mẫu thức bình thường của nhì phân thức:

*
là:

*

*

*

Câu 6: Hiệu của biểu thức

*
bằng:

*

*

*

D. 1 kết quả

Câu 7: Phân thức

*
 sau lúc rút gọn gàng được:

*

*

*

*

Câu 8: cho

*
. Đa thức p là:

*

*

*

*

Câu 9: Tam giác ABC vuông trên A. điện thoại tư vấn M là trung điểm AB, N là trung điểm BC; biết

*
thì MN bằng:

A. 1,5cm

B. 2,5 cm

C. 2cm

D. 5 cm

Câu 10: Trong tất cả các tứ giác đang học, hình bao gồm 2 trục đối xứng là:

A. Hình thang

B. Hình thang cân

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 11: Một hình thang gồm đáy lớn bởi 10 cm đường vừa đủ của hình thang bởi 8 cm. Đáy nhỏ dại của hình thang gồm độ lâu năm là:

A. 6 cm

B. 8 cm

C. 10 cm

D. 12 cm

Câu 12: nhị đường chéo cánh hình thoi gồm độ nhiều năm 8 cm và 10 cm. Cạnh của hình thoi gồm độ dài là:

A. 6 cm

*

*

D. 9cm

II. TỰ LUẬN (7 Điểm)

Bài 1: (1,5đ) Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

a/ 2x-6 y

*

Bài 2: (2đ) thực hiện phép tính:

*

*

Bài 3: (0,5 điểm) Tìm giá trị của x để cực hiếm phân thức

*
 bằng 0 .

Bài 4: (3đ) cho hình bình hành ABCD có AB = AC. điện thoại tư vấn I là trung điểm của BC, E là điểmđối xứng của A qua I.

a) minh chứng ABEC là hình thoi.

b) bác minh D, C, E thẳng hàng.

c) Tính số đo góc DAE.

d) Tìm điều kiện của tam giác ADE nhằm tứ giác ABEC biến hình vuông

.............

Đề thi học tập kì 1 Toán 8 - Đề 6

A. TRẮC NGHIỆM (3đ):

(Học sinh làm bài trên giấy tờ làm bài kiểm tra)

I. Chọn chữ cái đứng trước câu vấn đáp đúng (2,25đ). Ví dụ: nếu lọc phương án A của câu 1 thì ghi là một trong - A.

Câu 1: hiệu quả của phép nhân: x(x – 2)

*

*

*

*

Câu 2: Biểu thức

*
được triển khai thành:

*

*

*

*

Câu 3: Kết quả của phép tính:

*
bằng:

A. 1400

B. 2400

C. 256

D. 196

Câu 4: Phân tích đa thức

*
ta tất cả kết quả:

*

*

*

*

Câu 5: Rút gọn phân thức:

*

*

*

*

*

Câu 6: Mẫu thức chung của các phân thức:

*

*

*

*

*

Câu 7: Tổng những góc của một tứ giác bằng bao nhiêu?

A. 540

B. 180

C. 360

D. 720

Câu 8: mang lại AM là con đường trung đường của tam giác ABC vuông tại A với AM = 3cm. Độ nhiều năm cạnh BC bằng:

A. 3cm

B. 6cm

C. 4cm

D. 5cm

Câu 9: Hình thang cân ABCD bao gồm đáy nhỏ AB và số đo góc B bằng 100 . Lúc ấy số đo góc A bằng: