Chú ý: Động trường đoản cú trong thắc mắc và câu vấn đáp cần phải gồm sự thống nhất: nếu câu hỏi dùng “go” thì câu trả lời cũng nên dùng “go”, nếu câu hỏi dùng “travel” thì câu vấn đáp cũng cần sử dụng “travel”.Bạn đang xem: Đi bằng phương tiện gì trong giờ anh

Bạn đã xem: cách hỏi đi bằng phương tiện gì trong giờ anh

Ví dụ: 

- Câu hỏi: How bởi vì they go to lớn school?

Câu trả lời: They go to lớn school by bus.

- Câu hỏi: How vày you travel lớn Ha Noi?

2, Với công ty ngữ là “he/ she/ it” hoặc danh tự số ít Câu hỏi: 

 

 
 

 

 

Ví dụ:

- Câu hỏi: How does she go khổng lồ school?

Câu trả lời: She goes to lớn school by bus.

- Câu hỏi: How does Peter travel khổng lồ Ha Long?

Câu trả lời: Peter travels to Ha Long by train Chú ý: tự “walk” có nghĩa là “đi bộ” khi nói không sử dụng “by”. “Walk” = “go on foot”

Ví dụ: - Câu hỏi: How does she go lớn school?

Câu trả lời: She walks to lớn school/ She goes on foot.

3, bài xích tập

A,by B, for C, with D, in

2. She ... Khổng lồ the gym by bike.

A, go B,went C, traveled D, goes.

A, walk B, foot C, bus D, traffic

4, ... Does your mother travel to Hong Kong?

A, Why B, How C, What D, Which

5, How ... Mrs Linh come lớn Korea?

A, does B, bởi vì C, is D, are.

Đáp án:

1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

nội dung bài viết gợi ý: 1. CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI VỀ SỐ LƯỢNG. 2. Unit 8 tiếng anh 6 3. Unit 7 giờ đồng hồ anh 6 4. Unit 6 tiếng anh 6 5. Unit 5 tiếng anh 6 6. Unit 4 giờ đồng hồ anh 6 7. Unit 2 tiếng đồng hồ anh 6 tự khóa: / phương tiện đi lại đi lại phản hồi upes2.edu.vn 0 bình luận Cách tính điểm giỏi nghiệp THPT tổ quốc 2020 tiên tiến nhất : 99% Đỗ giỏi Nghiệp 1 thời gian trước

Bạn đang xem: Đi bằng phương tiện gì trong tiếng anh

*

thiết yếu thức công bố đề Minh Họa Toán năm học 2020 1 năm ngoái
*

Xem thêm:

chuyên đề Câu đối chiếu trong tiếng Anh 1 năm ngoái
*

siêng đề: Tính từ cùng Trạng trường đoản cú ( Adjectives & Adverbs) 1 năm kia Chuyên đề: Sự câu kết giữa chủ ngữ và cồn từ - từ hạn định (Subject - verb agreement - Determiners) 1 thời gian trước Cách tính điểm xuất sắc nghiệp THPT nước nhà 2019 tiên tiến nhất : 99% Đỗ xuất sắc Nghiệp 591618 lượt coi MẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI p;q 566849 lượt xem bao gồm thức ra mắt đề Minh Họa Toán lần hai năm học 2019 388793 lượt xem phương thức xác định vai trung phong đường tròn nội tiếp, ngọai tiếp tam giác 379474 lượt xem ĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai 320933 lượt xem tài liệu Đề thi nội dung bài viết upes2.edu.vn Team siêng mục: Tin tức