Đọc số tiền bởi tiếng Anh vào Excel là giữa những bài học tập cơ bạn dạng với những thao tác đơn giản. Tuy nhiên, ko phải người nào cũng biết giải pháp đọc số tiền thanh lịch tiếng Anh vào Excel đúng cách. Trong nội dung bài viết này, https://upes2.edu.vn vẫn hướng dẫn các bạn cách hiểu số tiền bởi tiếng Anh trong Excel đúng đắn nhất.Bạn vẫn xem: Hàm đọc số tiền usd bởi tiếng anh

Cách đọc số tiền bởi tiếng Anh trong phần mềm Excel

Cách đọc số tiền bằng tiếng Anh trong phần mềm Excel mà shop chúng tôi sắp giới thiệu đến các bạn sẽ là cách đơn giản dễ dàng và dễ triển khai nhất với một quãng code có sẵn. Tiếp sau đây sẽ là công việc thực hiện nay chèn code và khuyên bảo đọc số tiền bằng tiếng Anh vào Excel.

Bạn đang xem: Hàm đọc số tiền usd bằng tiếng anh

Đầu tiên, bạn cần mở một tệp tin Excel mới hoặc mở tệp tin Excel bạn có nhu cầu đọc số tiền lịch sự chữ bởi tiếng Anh ra. Tiếp đến, chúng ta tạo mới một “Module” bao gồm trong VBA. Bạn sử dụng tổng hợp phím “Alt + f11” để open sổ VBA. Tiếp theo, chúng ta tạo mới một “Module” theo hướng dẫn trong hình mặt dưới.


*

Tạo một “Module” mới

Tiếp đến, các bạn copy đoạn code dưới và dán vào “Module” vừa chế tác được. Để thao tác được cấp tốc hơn, bạn chọn hết đoạn code bên dưới và nhấn tổng hợp phím “Ctrl + C” để thực hiện lệnh copy. Sau đó, bạn nhấn vào vào trang “Module” cùng nhấn tổng hợp phím “Ctrl + V” cần nên dán đoạn code vào đấy.

Đoạn code tiến hành lệnh đọc số tiền bằng tiếng Anh vào Excel:

Function DocSoThanhChu_Eng(ByVal pNumber)

‘Updateby20131113 – source: https://www.extendoffice.com

Dim Dollars, Cents

arr = Array(“”, “”, ” Thousand “, ” Million “, ” Billion “, ” Trillion “)

pNumber = Trim(Str(pNumber))

xDecimal = InStr(pNumber, “.”)

If xDecimal > 0 Then

Cents = GetTens(Left(Mid(pNumber, xDecimal + 1) và “00”, 2))

pNumber = Trim(Left(pNumber, xDecimal – 1))

End If

xIndex = 1

Do While pNumber “”

xHundred = “”

xValue = Right(pNumber, 3)

If Val(xValue) 0 Then

xValue = Right(“000” và xValue, 3)

If Mid(xValue, 1, 1) “0” Then

xHundred = GetDigit(Mid(xValue, 1, 1)) và ” Hundred “

end If

If Mid(xValue, 2, 1) “0” Then

xHundred = xHundred và GetTens(Mid(xValue, 2))

Else

xHundred = xHundred và GetDigit(Mid(xValue, 3))

over If

kết thúc If

If xHundred “” Then

Dollars = xHundred & arr(xIndex) & Dollars

kết thúc If

If Len(pNumber) > 3 Then

pNumber = Left(pNumber, Len(pNumber) – 3)

Else

pNumber = “”

end If

xIndex = xIndex + 1

Loop

Select Case Dollars

Case “”

Dollars = “No Dollars”

Case “One”

Dollars = “One Dollar”

Case Else

Dollars = Dollars và ” Dollars”

End Select

Select Case Cents

Case “”

Cents = ” and No Cents”

Case “One”

Cents = ” và One Cent”

Case Else

Cents = ” and ” & Cents & ” Cents”

End Select

DocSoThanhChu_Eng = Dollars và Cents

End Function

Function GetTens(pTens)

Dim Result As String

Result = “”

If Val(Left(pTens, 1)) = 1 Then

Select Case Val(pTens)

Case 10: Result = “Ten”

Case 11: Result = “Eleven”

Case 12: Result = “Twelve”

Case 13: Result = “Thirteen”

Case 14: Result = “Fourteen”

Case 15: Result = “Fifteen”

Case 16: Result = “Sixteen”

Case 17: Result = “Seventeen”

Case 18: Result = “Eighteen”

Case 19: Result = “Nineteen”

Case Else

kết thúc Select

Else

Select Case Val(Left(pTens, 1))

Case 2: Result = “Twenty “

Case 3: Result = “Thirty “

Case 4: Result = “Forty “

Case 5: Result = “Fifty “

Case 6: Result = “Sixty “

Case 7: Result = “Seventy “

Case 8: Result = “Eighty “

Case 9: Result = “Ninety “

Case Else

End Select

Result = Result và GetDigit(Right(pTens, 1))

End If

GetTens = Result

End Function

Function GetDigit(pDigit)

Select Case Val(pDigit)

Case 1: GetDigit = “One”

Case 2: GetDigit = “Two”

Case 3: GetDigit = “Three”

Case 4: GetDigit = “Four”

Case 5: GetDigit = “Five”

Case 6: GetDigit = “Six”

Case 7: GetDigit = “Seven”

Case 8: GetDigit = “Eight”

Case 9: GetDigit = “Nine”

Case Else: GetDigit = “”

End Select

End Function


*

Chọn format file Excel trước khi lưu

Tiếp đến, các bạn chuyển lịch sự tab Excel cũ, chính là tab Excel ban đầu bạn muốn chuyển từ bỏ số tiền quý phái tiếng Anh. Nếu khách hàng đang có một bảng Excel trống và muốn thử nghiệm độ thành công xuất sắc của làm việc này, chúng ta cũng có thể làm như lấy ví dụ như minh họa mặt dưới. Nuốm thể, upes2.edu.vn sẽ nhập số tiền mong muốn đọc thanh lịch tiếng Anh vào ô A1 và dùng ô B1 để đọc số tiền từ số lịch sự chữ bằng tiếng Anh. Để ô B1 có thể hiển thị tiếng Anh, bạn cần nhập đúng cú pháp sau “=DocSoThanhChu_Eng(ô ao ước đọc số thành tiếng Anh)”.

Xem thêm:

Như ví dụ bên dưới, upes2.edu.vn ý muốn đọc ô A1 thành tiếng Anh thì cú pháp vẫn là “=DocSoThanhChu_Eng (A1)”. Sau cùng, các bạn nhấn phím “Enter” để yêu ước Excel tiến hành lệnh hiểu số chi phí thành chữ bằng tiếng Anh.


*

Công thức đúng để đọc số tiền bằng tiếng Anh trong Excel

Kết quả hiển thị trên ô B1 sẽ bao gồm hai đơn vị là Dollars và Cents. Cố thể, giá trị phía trước Dollars đang là quý hiếm nguyên với giá trị nằm giữa Dollars cùng Cents đã là quý giá lẻ (số chi phí sau lốt chấm). Như ví dụ bên dưới, upes2.edu.vn đã sử dụng số “14868.00”, không thể có số lẻ nên hiệu quả nhận được vẫn là “Fourteen Thousand Eight Hundred Sixty Eight Dollars and No Cents”. Dịch ra là “Mười tư nghìn tám trăm sáu mươi tám đô la với không đồng”.


*

Kết quả phát âm số tiền lịch sự tiếng Anh vào Excel

Nếu bạn muốn xuất hiện “đồng” khi gọi số tiền bằng tiếng Anh vào Excel, bạn phải ghi quý giá (số) sau vết chấm. Dưới là hình minh họa.


*

Đọc số tiền lịch sự tiếng Anh tất cả Cents

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn, xin mời tham khảo ngay video clip mà chúng tôi chia sẻ chi tiết dưới trên đây nhé!

Kết luận

Hy vọng các bạn đã thực hiện thành công việc đọc số tiền bởi tiếng Anh vào Excel nhưng upes2.edu.vn lý giải hôm nay. Đừng quên phản hồi thông báo cùng với upes2.edu.vn rằng các bạn đã làm thành công nhé! với hãy liên tục ghé thăm upes2.edu.vn nếu khách hàng có ngẫu nhiên khó khăn nào trong việc áp dụng Excel nói riêng cùng các phần mềm nói tầm thường vì cửa hàng chúng tôi luôn ở chỗ này và sẵn sàng cung ứng bạn!