Hoàng Lê Nhất Thống Chí Tóm Tắt, Tóm Tắt Đoạn Trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Tuyển tập Top 3 bản tóm tắt đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí hay nhất của các bạn học sinh chuyên Văn và các giáo viên dạy Văn của nhiều trường. Tổng hợp văn mẫu 9 với hơn 500 bài giúp bạn học văn tốt nhất, mời các bạn cùng tham khảo

Tóm tắt đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí – Bài mẫu 1

Ngày 20 tháng 11, được tin quân Thanh tiến vào đánh chiếm Thăng Long, Bắc Bình Vương giận lắm, mở cuộc họp các tướng sĩ và quyết định tự mình ra trận. Nhưng nghe lời khuyên có lí của mọi người, Bắc Bình Vương liền làm lễ để tế cáo trời đất và lên ngôi Hoàng Đế, sau đó hạ lệnh xuất quân ra bắc vào ngày 25 tháng chạp năm Mậu Thân.

Đang xem: Hoàng lê nhất thống chí tóm tắt

Vua Quang Trung tự mình đốc thúc đại binh, vừa đi vừa tuyển thêm quân. Các sự kiện diễn ra liên tục từ ngày 29 (đoàn quân đến Nghệ An, sau đó là Tam Điệp). Tiếp đó vào ngày 30 tháng Chạp, bữa tiệc khao quân được tổ chức và Vua Quang Trung dự định là mùng 7 năm mới sẽ vào Thăng Long mở tiệc ăn mừng.

Vua Quang Trung đứng đầu, chỉ huy sáng suốt cùng với đoàn binh tinh nhuệ đi đến đâu, giặc chạy tán loạn đến đó. Sức mạnh của đội quân ngày càng lan rộng, khiến nhiều đội quân trấn thủ của giặc phải xin hàng. Vào lúc chiến đấu với quân Thanh, sự quyết liệt và tài giỏi của quân lính Vua Quang Trung, làm quân Thanh không chống cự nổi, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết. Tên Sầm Nghi thắt cổ chết, quan Thanh đại bại. Ở Phía Đông, quân Thanh tìm cách chạy trốn. Đội quân tiếp tục tiến vào Thành Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị sợ mất mặt, Vua Lê, quân lính tranh nhau bỏ chạy.

Tóm tắt đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí – Bài mẫu 2

*

Được tin báo quân Thanh vào Thăng Long, Bắc Bình Vương rất giận, liền họp các tướng sĩ rồi tế cáo trời đất, lên ngôi hoàng đế, hạ lệnh xuất quân ra Bắc, thân hành cầm quân, vừa đi vừa tuyển quân lính. Ngày ba mươi tháng chạp, đến núi Tam Điệp, vua mở tiệc khao quân, hẹn mùng bảy năm mới vào thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng. Bằng tài chỉ huy thao lược của Quang Trung, đạo quân của Tây Sơn tiến lên như vũ bão, quân giặc thua chạy tán loạn. Tôn Sĩ Nghị sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc áo giáp, chuồn thẳng về biên giới phía Bắc, khiến tên vua bù nhìn Lê Chiêu Thống cũng phải chạy tháo thân.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chuyển File Excel Sang Pdf Đơn Giản Nhất, Cách Chuyển File Excel Sang Pdf Trong Office 2016

Tóm tắt đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí – Bài mẫu 3

Khi Quang Trung – Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc lần thứ hai để bắt Vũ Văn Nhậm, sợ thanh thế Tây Sơn, sau khi Nguyễn Huệ đã rút về Phú Xuân, vua Lê Chiêu Thống sợ hãi sang cầu cứu triều đình Mãn Thanh. Giặc Thanh ồ ạt kéo sang, nhân cơ hội này muốn thôn tính nước ta làm quận, huyện. Được tin, vua Quang Trung rất giận, bèn bàn bạc với tướng sĩ, sắp sẵn kế hoạch tiến đánh, mở cuộc duyệt binh, đích thân an ủi và kêu gọi binh sĩ đoàn kết đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Quang Trung mở tiệc khao quân, chia quân thành 5 đạo, thân hành cầm quân ra trận, tối 30 tết lên đường, hẹn ngày mồng 7 tết sẽ mở tiệc ăn mừng thắng lợi ở kinh thành Thăng Long.

Quân Tây Sơn ra đến sông Gián, quân giặc trấn thủ ở đó tan vỡ, toán quân Thanh đi do thám bị bắt sống hết. Nửa đêm mồng 3 tết Kỉ Dậu (1789), vua Quang Trung tới Hà Hồi, Thượng Phúc, lặng lẽ vây kín thành. Quân giặc bấy giờ mới biết, rụng rời sợ hãi xin hàng.

Xem thêm: Cách Cài Đặt Google Authenticator Trên Máy Tính Tải Về, Nhận Mã Xác Minh Qua Google Authenticator

Mờ sáng ngày mồng 5 tết, quân Tây Sơn dàn trận “chữ nhất” tiến sát đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh chống cự không nổi, bỏ chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau mà chết. Tướng giặc là Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử. Phía đông thành Thăng Long, vua Quang Trung nghi binh dồn giặc xuống đầm Mực, cho voi giày đạp khiến quân giặc kinh hồn bạt vía, chết như ngả rạ. Giữa trưa hôm ấy, quân Tây Sơn tới thành Thăng Long. Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị đang vui yến tiệc, nghe tin cấp báo, sợ mất mật. Tướng sĩ chen chúc, giẫm đạp lên nhau chạy trốn về nước. Vua Lê Chiêu Thống cũng hốt hoảng chạy trốn sang Trung Quốc. Quân Tây Sơn toàn thắng trước sự đại bại của quân Thanh.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *