Mẫu Góp Vốn Công Ty Cổ Phần, Biên Bản Góp Vốn Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Góp vốn là hoạt động cơ bản làm hình thành nên vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Để hạn chế tranh chấp phát sinh, việc góp vốn nên được lập thành văn bản hay hợp đồng để ghi nhận lại.

Đang xem: Mẫu góp vốn công ty cổ phần

Góp vốn thành lập công ty nói chung và công ty cổ phần nói riêng là một trong những điều kiện tiên quyết để tạo nên một khoản vốn nhất định phục vụ cho việc thành lập và duy trì công ty sau này. Để ghi nhận sự kiện góp vốn, tránh rủi ro cho cả công ty và người góp vốn, việc góp vốn phải được lập thành văn bản (hợp đồng góp vốn).

Mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần mới nhất 2022 được Luật Hoàng Phi cung cấp dưới đây sẽ là form mẫu cho Quý khách hàng tham khảo và sử dụng khi có nhu cầu thành lập công ty cổ phần.

 

*

Mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần 2022

Quý độc giả có thể tham khảo mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty sau đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Hôm nay, ngày….tháng….năm….. tại địa chỉ………………………………, chúng tôi gồm có:

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):

Ông (Bà):……………………………………………………………………………………..

Sinh ngày………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:………………..cấp ngày……./……./……..tại …………………….

Hộ khẩu thường trú (: ………………………………………………………………………………..

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B):

Ông (Bà):……………………………………………………………………………………..

Sinh ngày………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:………………..cấp ngày……./……./……..tại …………………….

Xem thêm:

Hộ khẩu thường trú (: ………………………………………………………………………………..

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn với các thỏa thuận sau đây:

Điều 1: TÀI SẢN GÓP VỐN

Tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A:

………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2: GIÁ TRỊ GÓP VỐN

Giá trị tài sản góp vốn được các bên cùng thống nhất thỏa thuận là :………………(bằng chữ:…………………………………………………….………………………………..)

Điều 3: THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là: …………………………… kể từ ngày ………./………./………..

Điều 4: MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là : …………………………………..

Điều 5: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 6: CAM ĐOAN CÁC BÊN

Bên A cam đoan:

1. Những thông tin về nhân thân, tài sản đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

2. Tài sản góp vốn không có tranh chấp;

3. Tài sản góp vốn không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

4. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

5. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

6. Các cam đoan khác….

Bên B cam đoan:

1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản góp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu;

3. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

5. Các cam đoan khác…

Điều 7ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Xử Lý Hàng Hỏng Hoặc Hết Hạn Sử Dụng, Mẫu Biên Bản Xác Nhận Hàng Hóa Bị Hỏng File Word

2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên

3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….

Bên A Bên B

*

Luật Hoàng Phi hỗ trợ Khách hàng mọi vấn đề liên quan đến góp vốn thành lập công ty Cổ phần

Là đơn vị tiên phong trong việc tư vấn cũng như thành lập doanh nghiệp, chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của từng khách hàng để hiểu được tâm tư nguyện vọng, những vướng mắc mà khách hàng gặp phải khi tiếp cận việc thành lập công ty dưới góc độ pháp lý. Vậy nên hơn tất thảy, chúng tôi luôn mong muốn và luôn làm tốt vai trò của mình – là trợ lý pháp lý đắc lực cho khách hàng. Những vướng mắc cả Quý khách liên quan đến vấn đề vốn thành lập Công ty Cổ phần, quý khách có thể yêu cầu trực tiếp Luật Hoàng Phi để được hỗ trợ :

– Tư vấn HÌNH THỨC góp vốn bằng tiền mặt hay bắt buộc phải chuyển khoản;

– Tư vấn về mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần phù hợp với trường hợp cụ thể;

– Tư vấn lập hợp đồng và trực tiếp soạn HỢP ĐỒNG góp vốn;

– Tư vấn trường hợp nào PHẢI CHỨNG MINH đã góp đủ vốn điều lệ;

– Tư vấn trường hợp KHÔNG GÓP ĐỦ VỐN điều lệ phải xử lý thế nào;

– Tư vấn thủ tục TĂNG hoặc GIẢM vốn điều lệ công ty;

– Tư vấn thủ tục RÚT VỐN của thành viên/cổ đông sau khi đã góp vốn điều lệ;

– Tư vấn trách nhiệm của thành viên, cổ động tương ứng với MỨC GÓP VỐN điều lệ Công ty;

– Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến VỐN công ty;

Quý vị có thể tham khảo một số nội dung có liên quan đến bài viết trên tại mục HỎI – ĐÁP như sau:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *