*

TT

Số, cam kết hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

File gắn thêm kèm

Tải về

2

189/QĐ-SNV

Quy chế cai quản và sử dụng tài sản công của Sở Nội vụ

Tải về

3

90/QĐ-SNV

Quy chế giá cả nội bộ của cơ sở Văn chống Sở Nội vụ

Tải về

4

73/QĐ-SNV

Quy chế đảm bảo an toàn bí mật nhà nước của Sở Nội vụ

Tải QĐ

Tải QC

5

688/QĐ-SNV

Quy chế thi đua, tán thưởng của Sở Nội vụ

Tải về

6

1293/QĐ-SNV

Quy chế tấn công giá, xét công nhận ý tưởng sáng tạo của Sở Nội vụ

Tải về

7

1156/QĐ-SNV

Quy chế văn hóa côngvụ của công chức Sở Nội vụ

Tải về

8

183/QĐ-SNV

Quy chế ứng dụng technology thông tin trong chuyển động công vụ của Sở Nội vụ

Tải về

9

57/QĐ-SNV

Quy định thành phần và thời gian giải quyết hồ sơ phù hợp tiêu chuẩn chỉnh quốc gia TCVN 9001:2008 của Sở Nội vụ

Tải về

10

4951/QĐ-SNV

Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng và Hội đồng đánh giá, xét công nhận ý tưởng sáng tạo Sở Nội vụ

Tải về

11

4888/QĐ-SNV

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức cơ cấu tổ chức và số biên chế theo vị trí vấn đề làm các phòng trình độ thuộc Sở Nội vụ

Tải về

12

4855/QĐ-SNV

Quy chế công khai minh bạch kết luận điều tra của Sở Nội vụ

Tải về

13

4742/QĐ-SNV

Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên lý Một cửa, Một cửa ngõ liên thông của Sở Nội vụ

Tải về

14

698/QĐ-SNV

Quy chế công tác làm việc văn thư, lưu trữ của Sở Nội vụ

Tải về

15

2003/QĐ-SNV

Quy định phát ngôn và tin báo cho báo mạng của Sở Nội vụ

Tải về

16

45/QĐ-SNV

Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn vì chưng lập thành tựu xuất dung nhan của cơ sở Văn phòng Sở Nội vụ

Tải về

17

468/QĐ-SNV

Quy chế đăng tin, nội dung bài viết trên trang tin tức điện tử của Sở Nội vụ

Tải về

18

256/QĐ-SNV

Quy định tạm thời về đánh giá tác dụng thực hiện nay công việc

Tải về

19

127/QĐ-SNV

Quy chế tổ chức triển khai và buổi giao lưu của Tổ technology thông tin

Tải về

20

704/QĐ-SNV

Quy chế giải đáp thắc mắc trên Trang thông tin điện tử

Tải về

21

3306/QĐ-SNV

Quy chế sử dụng phần mềm cai quản văn bản và điều hành

Tải về

22

1307/QĐ-SNV

Quy chế đánh giá và xếp loại công chức, người lao động của Sở Nội vụ

Tải về

23

864/QĐ-SNV

Quy định xếp các loại công chức và fan lao đụng để tính mức hưởng trọn thu nhập tăng thêm của ban ngành Văn chống Sở Nội vụ