Khối chóp tam giác phần lớn SABC, có toàn bộ các cạnh đều bằng nhau và bởi a cho nên vì thế SABC là tứ diện đều.

Bạn đang xem: Thể tích khối chóp tam giác đều

Gọi O là trọng tâm tam giác ABC phải (SO ot left( ABC ight))

Diện tích tam giác ABC: (fraca^2sqrt 3 4).

Kẻ (CH ot AB), lúc đó: (CH = fracasqrt 3 2,CO = frac23CH = frac23.fracasqrt 3 2 = fracasqrt 3 3.)

Xét (Delta SOC) vuông trên O, có: (SO = sqrt SC^2 - OC^2 = sqrt a^2 - left( fracasqrt 3 3 ight)^2 = fracsqrt 6 a3).

Xem thêm: Lời Phát Biểu Chia Buồn Trong Đám Tang Lễ, Lời Chia Buồn Đám Tang Cảm Động, Ý Nghĩa Nhất

Thể tích hình chóp SABC là: (frac13.fraca^2sqrt 3 4.fracsqrt 6 a3 = fraca^3sqrt 2 12.)


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Tính tổng thể đỉnh và số mặt của khối nhiều diện đều các loại 5;3


A. 50


B. 20


C. 32


D. 42


Câu 2:


Cho hình chóp S.ABC hoàn toàn có thể tích bằng 72. Gọi M là trung điểm của SA và N là vấn đề thuộc cạnh SC làm thế nào cho NC = 2NS. Tính thể tích V của khối nhiều diện MNABC


A. V = 48


B. V = 30


C. V = 24


D. V = 60


Câu 3:


Tính thể tích của một khối lăng trụ biết khối lăng trụ đó có đường cao bằng 3a, diện tích mặt đáy bằng 4a2


A. 12a2


B. 4a3


C. 12a3


D. 4a2


Câu 4:


Tính thể tích V của khối chóp phần lớn S.ABC có cạnh đáy bởi 2a và ở bên cạnh bằng a3


A. V = a33


B. V = a353


C. V = a35


D. V = a333


Câu 5:


Hình hộp chữ nhật chỉ có hai lòng là hai hình vuông vắn có tất cả bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?


A. 4


B. 3


C. 9


D. 5


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại upes2.edu.vn


*

liên kết
thông tin upes2.edu.vn
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


upes2.edu.vn

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


upes2.edu.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập showroom email bạn đăng ký để đưa lại password
đem lại password

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


upes2.edu.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
upes2.edu.vn