STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hòa hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D01, C0122Điểm thi TN THPT
2 Khoa học máy tính xách tay 7480101A00, A01, D01, C0121.05Điểm thi TN THPT
3 media đa phương tiện đi lại 7320104A00, A01, D01, C0121Điểm thi TN THPT
4 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207A00, A01, D01, C0121.35Điểm thi TN THPT
5 quản trị sale 7340101A00, A01, D01, C0423Điểm thi TN THPT
6 Tài bao gồm - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, C0422Điểm thi TN THPT
7 kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, C0422Điểm thi TN THPT
8 lao lý 7380101A00, A01, D01, C0421.05Điểm thi TN THPT
9 thương mại dịch vụ điện tử 7340122A00, A01, D01, C0422Điểm thi TN THPT
10 kinh tế tài chính 7310101A00, A01, D01, C0420.05Điểm thi TN THPT
11 Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng 7510605A00, A01, D01, C0422Điểm thi TN THPT
12 technology sinh học 7420201A00, A02, B00, D0720Điểm thi TN THPT
13 technology thực phẩm 7540101A00, A02, B00, D0718.35Điểm thi TN THPT
14 quản trị dịch vụ phượt và lữ khách 7810103A00, C00, D01, C0422Điểm thi TN THPT
15 cai quản trị hotel 7810201A00, C00, D01, C0421Điểm thi TN THPT
16 du lịch 7810101A00, C00, D01, C0421Điểm thi TN THPT
17 buôn bản hội học 7310301A00, C00, D01, C0421Điểm thi TN THPT
18 tư tưởng học 7310401A00, B00, C00, D0122Điểm thi TN THPT
19 dục tình công chúng 7320108C00, D01, D14, D1523Điểm thi TN THPT
20 Văn học 7229030C00, D01, D14, D1522Điểm thi TN THPT
21 vn học 7310630C00, D01, D14, D1520.25Điểm thi TN THPT
22 Văn hoá học tập 7229040C00, D01, D14, D1520.75Điểm thi TN THPT
23 ngữ điệu Anh 7220201A01, D01, D10, D1522Điểm thi TN THPT
24 ngữ điệu Nhật 7220209A01, D01, D10, D1521Điểm thi TN THPT
25 ngôn từ Trung Quốc 7220204A01, D01, D10, D1521Điểm thi TN THPT
26 ngữ điệu Pháp 7220203A01, D01, D10, D1521Điểm thi TN THPT
27 Đông phương học tập 7310608A01, D01, D10, D1521.05Điểm thi TN THPT
28 technology thông tin 7480201A00, A01, D01, C01, XDHB18Xét học tập bạ
29 Khoa học máy tính 7480101A00, A01, D01, C01, XDHB18Xét học tập bạ
30 media đa phương tiện đi lại 7320104A00, A01, D01, C01, XDHB18Xét học bạ
31 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207A00, A01, D01, C01, XDHB18Xét học bạ
32 cai quản trị marketing 7340101A00, A01, D01, C04, XDHB18Xét học bạ
33 Tài chính - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, C04, XDHB18Xét học bạ
34 kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, C04, XDHB18Xét học tập bạ
35 phương tiện 7380101A00, A01, D01, C04, XDHB18Xét học tập bạ
36 dịch vụ thương mại điện tử 7340122A00, A01, D01, C04, XDHB18Xét học bạ
37 tài chính 7310101A00, A01, D01, C04, XDHB18Xét học bạ
38 Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng 7510605A00, A01, D01, C04, XDHB18Xét học bạ
39 technology sinh học tập 7420201A00, A02, B00, D07, XDHB18Xét học tập bạ
40 công nghệ thực phẩm 7540101A00, A02, B00, D07, XDHB18Xét học bạ
41 quản trị dịch vụ phượt và lữ khách 7810103A00, C00, D01, C04, XDHB18Xét học bạ
42 quản lí trị hotel 7810201A00, C00, D01, C04, XDHB18Xét học tập bạ
43 phượt 7810101A00, C00, D01, C04, XDHB18Xét học tập bạ
44 xóm hội học 7310301A00, C00, D01, C04, XDHB18Xét học tập bạ
45 tâm lý học 7310401A00, B00, C00, D01, XDHB18Xét học bạ
46 dục tình công bọn chúng 7320108C00, D01, D14, D15, XDHB18Xét học tập bạ
47 Văn học 7229030C00, D01, D14, D15, XDHB18Xét học tập bạ
48 nước ta học 7310630C00, D01, D14, D15, XDHB18Xét học tập bạ
49 Văn hoá học tập 7229040C00, D01, D14, D15, XDHB18Xét học bạ
50 ngôn từ Anh 7220201A01, D01, D10, D15, XDHB18Xét học tập bạ
51 ngữ điệu Nhật 7220209A01, D01, D10, D15, XDHB18Xét học tập bạ
52 ngôn từ Trung Quốc 7220204A01, D01, D10, D15, XDHB18Xét học tập bạ
53 ngôn từ Pháp 7220203A01, D01, D10, D15, XDHB18Xét học tập bạ
54 Đông phương học tập 7310608A01, D01, D10, D15, XDHB18Xét học tập bạ
55 công nghệ thông tin 7480201DGNLHCM550
56 Khoa học máy vi tính 7480101DGNLHCM550
57 truyền thông đa phương tiện 7320104DGNLHCM550
58 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207DGNLHCM550
59 quản ngại trị kinh doanh 7340101DGNLHCM550
60 Tài chính - ngân hàng 7340201DGNLHCM550
61 kế toán tài chính 7340301DGNLHCM550
62 phép tắc 7380101DGNLHCM550
63 thương mại dịch vụ điện tử 7340122DGNLHCM550
64 kinh tế tài chính 7310101DGNLHCM550
65 Logistics và cai quản chuỗi cung ứng 7510605DGNLHCM550
66 công nghệ sinh học tập 7420201DGNLHCM550
67 công nghệ thực phẩm 7540101DGNLHCM550
68 quản lí trị dịch vụ phượt và lữ khách 7810103DGNLHCM550
69 cai quản trị khách sạn 7810201DGNLHCM550
70 du ngoạn 7810101DGNLHCM550
71 xóm hội học tập 7310301DGNLHCM550
72 tư tưởng học 7310401DGNLHCM550
73 quan hệ giới tính công chúng 7320108DGNLHCM550
74 Văn học tập 7229030DGNLHCM550
75 vn học 7310630DGNLHCM550
76 Văn hoá học 7229040DGNLHCM550
77 ngôn từ Anh 7220201DGNLHCM550
78 ngôn ngữ Nhật 7220209DGNLHCM550
79 ngôn từ Trung Quốc 7220204DGNLHCM550
80 ngôn từ Pháp 7220203DGNLHCM550
81 Đông phương học 7310608DGNLHCM550

*

*