Mẫu Đơn Thông Báo Khởi Công Xây Dựng Công Trình ? 2022 Tải Mẫu Thông Báo Khởi Công Xây Dựng Công Trình

Kính gởi: UBNĐ phường (xã, thị trấn):…………………………

Đang xem: Thông báo khởi công xây dựng công trình

………….. .2

1. Tên chủ đầu tư:3………………………………………………………………………………..

– Số nhà:………………………………………………..đường:……………………………………………

Phường(xã,thịtrấn):……………………………….quận (huyện):………………………………..

– Số điện thoại:……………………………..

2. n công trình/dự án:5…………………………………………………………………………..

Địa điểm xây dựng:

– Số nhà:………………………………………………..đường:……………………………………………

Phường(xã,thịtrấn):……………………………….quận (huyện):………………………………..

-Thuộc lô, thửa đất số:……………………………tờ bản đồ:…………………………………..

3. Giấy phép xây dựng số:…………………/GPXD ngày ………tháng……….năm………..

do……………………………………………………..cấp.

4.

Xem thêm: 12 Bài Văn Tả Người Mẹ Thân Yêu Của Em Lớp 5 Rất Hay, Tả Người Mẹ Thân Yêu Của Em Hay Nhất

Ngà y khởi công:……………………………………………………………………………………..

5. Dự kiến ngày hoàn thành:6…………………………………………………………………….

Xin báo UBND phường (xã, thị trấn)…………………………………………………để biết và theo dõi.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…….năm……..

Chủ đầu tư

(ký tên) 7

*

1 Mẫu này dùng cho mọi công trình xây dựng. Thông báo cho UBND phường-xã-thị trấn (nơi công trình xây dựng) về việc xây dựng công trình/dự án trong thời hạn ít nhất 7 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình.

2 UBND phường-xã-thị trấn nơi công trình xây dựng.

3 Tên chủ đầu tư xây dựng công trình ghi tại giấy phép xây dựng

4 Địa chỉ liên hệ của cá nhân, nếu là doanh nghiệp thì ghi địa chỉ doanh nghiệp.

5 Tên công trình ghi tại giấy phép xây dựng

6 Ngày hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Xem thêm:

7Đóng dấu nếu là doanh nghiệp.

Tải văn bản tại đây: https://upes2.edu.vn/resources/post/files/thong-bao-khoi-cong-xay-dung.doc

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *