Kính gởi: UBNĐ phường (xã, thị trấn):..............................

Bạn đang xem: Thông báo khởi công xây dựng công trình

.............. .2

1. Tên chủ đầu tư:3............................................................................................

- Số nhà:........................................................đường:...................................................

Phường(xã,thịtrấn):.....................................quận (huyện):......................................

- Số năng lượng điện thoại:...................................

2. n công trình/dự án:5......................................................................................

Địa điểm xây dựng:

- Số nhà:........................................................đường:...................................................

Phường(xã,thịtrấn):.....................................quận (huyện):......................................

-Thuộc lô, thửa khu đất số:.................................tờ bạn dạng đồ:.........................................

3. giấy tờ xây dựng số:...................../GPXD ngày .........tháng..........năm...........

do..............................................................cấp.

4.

Xem thêm: 12 Bài Văn Tả Người Mẹ Thân Yêu Của Em Lớp 5 Rất Hay, Tả Người Mẹ Thân Yêu Của Em Hay Nhất

Ngà y khởi công:..................................................................................................

5. Dự con kiến ngày hoàn thành:6...............................................................................

Xin báo ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn).........................................................để biết với theo dõi.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày...... Tháng…....năm........

Chủ đầu tư

(ký tên) 7

*

1 mẫu mã này dùng cho mọi công trình xây dựng. Thông báo cho ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn (nơi công trình xây dựng xây dựng) về bài toán xây dựng công trình/dự án trong thời hạn ít nhất 7 ngày thao tác trước khi khởi công xây dựng công trình.

2 ubnd phường-xã-thị trấn nơi công trình xây dựng.

3 tên chủ đầu tư chi tiêu xây dựng công trình xây dựng ghi tại giấy phép xây dựng

4 Địa chỉ tương tác của cá nhân, nếu là doanh nghiệp thì ghi địa chỉ cửa hàng doanh nghiệp.

5 Tên dự án công trình ghi tại giấy phép xây dựng

6 Ngày ngừng công trình theo kế hoạch.

7Đóng vết nếu là doanh nghiệp.

Tải văn bạn dạng tại đây: https://upes2.edu.vn/resources/post/files/thong-bao-khoi-cong-xay-dung.doc